På årets siste trening lørdag 29. desember, graderte Geir Lundahl til 2. Dan.


Shihan Henriksen ønsket at Lundahl skulle gradere seg, og da var det ingen vei utenom. Lundahl måtte legge seg i hardtrening for å finpusse graderingspensumet.
Han er den eneste utøveren i klubben som var med på det første partiet som ble startet i klubben i 1977. Han trente opp til brunt belte, men var så borte en del år.
Så kom han tilbake, trente seg opp og gikk til shodan i 2004. Han har siden 2005 vært fast instruktør i klubben og er styremedlem.
Nå er han blitt gradert til nidan, og vi gratulerer!

Geir Lundahl