Vaksiner

VAKSINER

Hentet fra Folkehelseinstituttets nettsider (27.01.2017)

https://www.fhi.no/sv/reiserad/aktuelle-reisevaksiner-/

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/vaksinasjon2/1.10-vaksinasjon-ved-okt-smitterisi/#1103-vaksinasjon-ved-utenlandsreiser 1.10.3 Vaksinasjon ved utenlandsreiser

Rådgivning og vaksinasjon ved utenlandsreiser

Her oppsummeres generelle retningslinjer for vaksinasjon i forbindelse med utenlandsreiser.  Mer detaljert informasjon om nødvendig vaksinasjon finnes på www.fhi.no  – tema Reiseråd, International Travel and Health [5] som utgis årlig av Verdens helseorganisasjon (www.who.int/ith), Nettbasert veileder om forebygging av malaria hos reisende (Malariaveilederen) og annen spesiallitteratur. Se også kapitlene om de enkelte vaksinene. Informasjon om spesielle epidemier o.a. rapporteres i en viss utstrekning gjennom Verdens helseorganisasjon og her i landet på www.fhi.no under  Reiseråd og Utbrudd. Les også kapittel 12. 12. Utenlandsreiser og smittevern – veileder for helsepersonell i Nettbasert veileder i smittevern (Smittevernboka).

Ved beskyttelsestiltak i forbindelse med utenlandsreiser skilles det ofte mellom korttids- og langtidsopphold. Bakgrunnen er at den samlede risikoen for smitte øker med lengden av oppholdet, og derved øker behovet for beskyttelse. Vanligvis varer et “kort” opphold opptil en måneds tid. Det er imidlertid andre forhold som også påvirker risikoen for smitte, slik som årstiden, boligforhold og forhold ved omgivelsene på stedet, hygieniske og sanitære forhold og aktiviteter utendørs. Smitterisiko varierer mellom storby og landsbygd, på luksushotell eller i enkelt vertshus, på besøk hos utstasjonerte nordmenn eller i tett kontakt med lokalbefolkningen. En tre ukers reise med telt og ryggsekk bør i mange tilfeller regnes som “lang”, mens flere måneders forretningsreise med opphold på godt hotell smittemessig sett kan være “kort”.

Infeksjoner som overføres med blod og ved seksuell kontakt