Trening

Gjelder fra 3. februar 2022 (redusert tilbud i skolens sommerferie):

Inndeling etter alder og beltegrader (farger)

Mandag

16.30 – 17.30:
Konkurranseutøvere kata barn gult belte og høyere
Konkurranseutøvere kata ungdom/voksne

17.30 – 18.30:
Nybegynnere ungdom/voksne

18.30 – 20.00:
Konkurranseutøvere og brun-/sortbelter

Tirsdag

17.30 – 18.30:
Barn gul stripe til orange stripe (stor sal)
Ungdom/voksne gul stripe til blått (liten sal)

18.30 – 19.30:
Barn orange til og med brun stripe (liten sal)

18.30 – 20.00:
Katatrening for blått til sort (stor sal)

19.30 – 20.30:
Konkurranseutøvere kata

Onsdag

16.30 – 17.30:
Konkurranseutøvere kata

17.30 – 18.30:
Barn/ungdom orange til brun stripe

18.30 – 20.00:
Konkurranseutøvere og brun-/sortbelter

Torsdag

17.00 – 18.00:
Barn nybegynnere
Foreldre til barn nybegynnere
Nye ungdommer og voksne

18.00 – 19.00:
Barn gul stripe til orange stripe (stor sal)
Ungdom/voksne gul stripe til blått (liten sal)

19.00 – 20.00:
Konkurranseutøvere ungdom/voksne

Fredag

17.00 – 18.00:
Barn/ungdom orange stripe til brun stripe

18.00 – 19.00:
Ungdom/voksne gul stripe til sort

Lørdag

11.00 – 12.30:
Konkurranseutøvere