Treningspriser

Hvor mye koster det å trene i Mizuchi karateklubb?
(Revidert april, 2018)

Alle som ønsker å trene hos oss må signere avtalegiro. Personlig utstyr, graderingsleirer og spesielle arrangementer kjøpes og betales for separat.

I henhold til Norges idrettsforbunds regler har vi treningsavgift per måned og medlemskontingent per år.

Treningsavgift til klubben er fordelt over 12 måneder og betales gjennom månedlige trekk via avtalegiro, og er som følger:

Nye barn og foreldre som trener parallelt med barna sine første treningssemester:

Kr. 267,- + adm. gebyr 5,- = kr. 272,-

Barn som fortsetter etter første semester og alle under 17 år:

Kr. 377,- + adm. gebyr kr. 5,- = kr. 382,-

Alle som er 17 år og eldre:

Kr. 437,- + adm. gebyr kr. 5,- = kr. 442,-

Medlemskontingenten dekker medlemskap i klubben og deler av kontingenten til Norges Kampsportforbund og er på kr. 200,-. Den belastes én gang i året.