Klubben har 25 års jubileum i år, og dette skal følgelig feires !!!!!

Dag:  Lørdag
Dato: 7. desember 2002
Sted:  Klubbhuset til Bærum Sporstsklubb (ligger på Kadettangen i Sandvika)

Påmelding skjer til Geir V. Henriksen via mail eller ved å ringe klubben på tlf. 67561820. Vi oppfordrer spesielt gamle medlemmer til å bli med på feiringen!