Dårlig spørreundersøkelse fra NKF

07.11.2023

Mizuchi karateklubb har vært medlem av det som nå er Norges Kampsportforbund (NKF) siden 1977. Klubben er Norges mestvinnende innen konkurransekarate i Norge med 25 Kongepokaler, 425 NM gull, 34 Nordiske mesterskapsgull og medaljevinnere i jr. og sr. EM og VM. Alt innenfor det som i dag heter World Karate Federation (WKF), som er konkurransekarates medlem i den internasjonale olympiske komiteen, IOC.

Norges Kampsportforbund (NKF) har i disse dager en spørreundersøkelse ute til klubber angående konkurransevirksomhet og forbundstilhørighet. Undersøkelsen er primært for klubber som tilhører grenen World Karate Federation (WKF). WKF er verdens største internasjonale karateorganisasjon (https://ita.sport/partner/world-karate-federation-wkf/) og den eneste karateorganisasjon som er IOC-godkjent. Karate var på OL-programmet i OL i Tokyo 2020 (2021). Karate er også med i World Games, European Games og Youth Olympics. NKF oppgir som årsak til spørreundersøkelsen at NKF ønsker tydelige svar for å kunne iverksette riktige tiltak i situasjonen NKF står i. Situasjonen NKF står i er at NKF er ekskludert fra WKF fordi NKF ikke var i stand til å ivareta WKF som idrett. Norsk Karateforbund (NK) er opprettet som forbund og er det forbundet som i dag representerer WKF i Norge.

Mizuchi stiller spørsmål ved om NKF får de riktige svarene på undersøkelsen slik den er laget og med den informasjonen klubbene i NKF sitter med. Som utgangspunkt ser ikke Mizuchi hvilken hensikt NKF har med spørreundersøken. De ber klubbene svare på spørsmål om klubbene ønsker noe NKF ikke kan tilby og heller ikke kan tilby i fremtiden. Dette er jo NKF fullstendig klar over. På noen spørsmål sitter Mizuchi med et inntrykk av at NKF har laget en undersøkelse som skal gi de svarene NKF ønsker fremfor å finne ut hva klubbene egentlig ønsker. Dette for at NKF skal kunne legitimere at de var med på hindre opptak av NK i NIF.

Fakta i saken

 • Norges Kampsportforbund blir i 2022 ekskludert fra World Karate Federation
 • Norsk Karateforbund blir etablert og blir godkjent til å representere WKF i Norge i april 2022
 • Norges Kampsportforbund vedtar på forbundstinget juni 2022 at klubber ikke kan være medlem av Norsk Karateforbund hvis klubbene vil være medlem i Norges Kampsportforbund. Medlemskap for en klubb i Norsk Karateforbund innebærer eksklusjon fra Norges Kampsportforbund
 • En klubb må være medlem i Norges Kampsportforbund for å være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Norges Kampsportforbund velger å bestride World Karate Federation sin eksklusjon av Norges Kampsportforbund. Norges Kampsportforbund får ikke medhold i sin klage til World Karate Federation og forbereder en sak mot World Karate Federation i Court of Arbitration for Sport (CAS). I juni 2023 trekker Norges Kampsportforbund ankesaken som de opprettet i CAS mot World Karate Federation og Norsk Karateforbund.
 • Norsk Karateforbund søker opptak i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. På ekstraordinært idrettsting i oktober 2023 ble det vedtatt at Norsk Karateforbund ikke fikk opptak som eget forbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Norges Kampsportforbund gir i sin innstilling til idrettstinget at de ikke ønsker opptak av Norsk Karateforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Norges Kampsportforbund er ekskludert fra World Karate Federation. Dette gjør at automatiske støtteordninger en IOC-idrett får via norsk idrett er fratatt Norges Kampsportforbund. Det er årlig millionbeløp
 • Norges Kampsportforbund er ekskludert fra World Karate Federation. Dette gjør at utøvere som er medlem av Norges Kampsportforbund ikke kan motta stipender via Norsk idrett

 

Utfordringer for WKF klubbene

For at klubbene skal kunne delta på WKF aktiviteter internasjonalt (konkurranser, treningsleirer, mesterskap mm) så må klubbene være medlem av NK. Det er ikke mulig å delta på noe som helst internasjonal aktivitet via NKF. Det er i skrivende stund ikke klarlagt om klubbene kan benytte seg av WKF sitt regelverk nasjonalt.

Hvilken informasjon sitter klubbene på i undersøkelsesperioden

I undersøkelsesperioden har klubbene som skal svare på undersøkelsen følgende informasjon:

 • Norges Kampsportforbund (NKF) har tilhørigheten til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Klubbene i NKF har ikke lov til å være medlem av Norsk Karateforbund (NK)

Det finnes ingen informasjon til klubbene at det finnes noen alternativer enn ovenstående informasjon. Slik Mizuchi oppfatter det så er det heller ingen informasjon i undersøkelsen som forteller noe annet. Dette betyr at klubbene vet at de må være medlem av NKF for å få medlemskap i NIF og at klubbene ikke har lov til å være medlem av NK. Medlemskap i NK kan gi en risiko for klubbene å bli ekskludert fra NKF, noe som medfører eksklusjon fra NIF. Mange, kanskje de fleste, klubber er avhengig av å være medlem av NIF.

Spørsmålene i undersøkelsen

Skal her gå gjennom spørsmålene i undersøkelsen og kommentere hva som er utfordrende med hvert spørsmål enten for klubbene eller NKF

 

Spørsmålside 1 i undersøkelsen

Spørsmålside 1 (side 2 i undersøkelsen) inneholder spørsmål om hvilken gren/grenkomite klubben tilhører. Når det gjelder Sportskarate så er det ingen gren eller regelverk som heter Sportskarate. Tidligere var navnet på grenkomiteen WKF. Etter eksklusjon var det ikke lov å kalle grenkomiteen for WKF. Det kan være misvisende for klubber hva man er ute etter da det ikke finnes noen klubber i NKF som holder på med Sportskarate. Her burde det vært en referanse til WKF.

Spørsmålside 2 i undersøkelsen

Spørsmålside 2 (side 3 i undersøkelsen) inneholder 5 spørsmål. Vi gjengir spørsmålene med kommentarer/spørsmål under hvert spørsmål:

 • Klubben har et konkurransemiljø med utøvere som vil konkurrere internasjonalt: JA/NEI
  • Hvis det finnes klubber som svarer JA på dette spørsmålet så er det en utfordring for NKF. NKF kan per i dag på ingen måte tilby klubber internasjonal deltagelse.
 • Det viktigste for klubben er mulighet til å konkurrere i WKF konkurranser internasjonalt: JA/NEI
  • Hvis det finnes klubber som svarer JA på dette spørsmålet er dette ikke noe NKF kan tilby hverken nå eller i fremtiden.
 • Det viktigste for klubben er å kunne delta i nasjonale stevner under nasjonalt regelverk: JA/NEI
  • Det er uklart for Mizuchi hva spørsmålet innebærer. Mener man med «nasjonalt regelverk» et WKF-regelverk med justeringer på regionale stevner (f.eks. uten bunkai i lagkata) eller et helt eget regelverk som er noe helt annet enn WKF sitt regelverk?
  • Dette er jo egentlig et «farlig» spørsmål som det kan være vanskelig å svare rett på. Svarer man JA her så kan det oppfattes som klubbene synes det er helt greit med et helt eget nasjonalt regelverk. Svarer man NEI kan det oppfattes som om nasjonale stevner ikke er viktig.
 • Klubben ønsker å være medlem i Norges Kampsportforbund: JA/NEI
  • Spørsmålet her vil kunne gi svaret JA uten at det er det klubbene egentlig vil. Problemet er at klubbene i dag ikke har noe alternativ hvis de ønsker å være medlem i NIF. Svaret kan tenkes å være noe annet fra klubbene hvis NKF la frem et alternativ i spørsmålet f.eks. ønsker klubben å kunne velge NIF via et eget karateforbund eller NIF via NKF.
 • Klubben ønsker å være medlem i Norsk Karateforbund: JA/NEI
  • Her kan det tenkes at det er klubber som svarer NEI som egentlig kunne tenke seg å være medlem. Så lenge det er ulovlig så vil en klubb ikke kunne være medlem og de vil derfor svare NEI med informasjonen om at det kan resultere i eksklusjon fra NKF og NIF hvis klubben er medlem.
  •  

Hvordan burde man informert ved en spørreundersøkelse

Hvis man skulle hatt en undersøkelse om hvor klubber egentlig ønsker tilhørighet så er det uinteressant hva som skjedde på det ekstraordinære idrettstinget i oktober. Det man måtte informert om er :

Denne spørreundersøkelsen er å få frem hvilken tilhørighet klubbene egentlig ønsker uavhengig av hvilken situasjon vi har i dag. Det betyr at man ønsker svar på om klubber ønsker nasjonal og internasjonal deltagelse innenfor WKF sitt regelverk og om klubbene ønsker tilknytning til NIF via NK eller tilknytning til NIF via NKF. Hvis de er slik at klubben ønsker å delta innenfor WKF sitt regelverk så gjøres det oppmerksom på at det kun er NK som kan ivareta dette, dvs. konkurranser, samlinger, mesterskap, landslag mm. Via NKF er det ikke mulig å delta på WKF aktiverer utenfor landet sine grenser. Om det er mulig for NKF å arrangere aktiviteter i fremtiden med WKF regelverk er pr. i dag usikkert.

Hva burde man spurt om

Spørsmålene som burde vært stilt er følgende:

 • Ønsker din klubb WKF tilknytning
 • Ønsker din klubb å delta i WKF aktiviteter nasjonalt
 • Ønsker din klubb å delta i WKF aktiviteter internasjonalt (herunder konkurranser, samlinger, mesterskap mm)
 • Ønsker for tilknytning til NIF
  • Ønsker din klubb tilknytning til NIF via Norsk Karateforbund, som kan ivareta WKF
  • Eller ønsker din klubb tilknytning til NIF via Norges Kampsportforbund, som ikke kan ivareta WKF
  • Eller spiller det ingen rolle

 

Hva mener Mizuchi

Det er vel og bra med spørreundersøkelser, men en spørreundersøkelse av denne art må jo kunne gi et endret resultat. Faktum er at NKF ikke kan tilby internasjonal aktivitet innenfor WKF. NK er det eneste forbundet som kan tilby internasjonal aktivitet innenfor WKF og burde derfor være forbundet for karate i NIF. Derfor mener Mizuchi at NKF må frasi seg karate så raskt som mulig og anbefale at NK får opptak i NIF. NKF vil på denne måten bidra til at medlemmene blir ivaretatt og at utøvere skal kunne utøve sin idrett på en tilfredsstillende måte både nasjonalt og internasjonalt. Opptak i NIF gir NK automatisk støtte som en IOC-idrett og det gir utøvere mulighet for å søke stipend via norsk idrett.

 

Kontakt

Mizuchi Karateklubb
Dønskiveien 43C
1346 GJETTUM

E-post: styret@mizuchi.no

Facebook  Facebook

Webshop

Logg inn på medlemssidene
for å komme til webshop.