Årsmøte 2023

28.02.2023

Innkalling til årsmøte for Mizuchi karateklubb.

Tidspunkt: Onsdag 29.mars kl. 18.00

Sted: Klubbens lokaler

Årsmøte 2023.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetning 2022.

5. Behandle regnskap 2022 i revidert stand.
 
6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett 2023.

9. Foreta valg:

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Kontrollkomite med 2 medlemmer.

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

e) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem.

f) Regnskapsfører og revisor.

10. Bestemme tid og sted for årsmøte 2024.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 15. mars.

Endelig saksliste vil foreligge i klubbens lokaler senest 22. mars.

Alle medlemmer 15 år + som har vært medlemmer minst 1 mnd. har møte og stemmerett, dersom alle forpliktelser er i orden.

Styret
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mizuchi Karateklubb
Dønskiveien 43C
1346 GJETTUM

E-post: styret@mizuchi.no

Facebook  Facebook

Webshop

Logg inn på medlemssidene
for å komme til webshop.