Årsmøte 2022

01.03.2022

Innkalling til årsmøte for Mizuchi karateklubb 2022

 

Tidspunkt: Onsdag 30. mars kl. 18.00

Sted: Klubbens lokaler

 

Agenda

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle årsberetning 2021. 
  5. Behandle regnskap 2021 i revidert stand.
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta budsjett 2022.
  9. Foreta valg:

        a) Leder og nestleder

        b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem

        c) Kontrollkomite med to medlemmer.

        d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

        e) Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem.

        f) Regnskapsfører og revisor.

     10.  Bestemme tid og sted for årsmøte 2023.

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 16. mars.

 

Endelig saksliste vil foreligge i klubbens lokaler senest 23. mars.

 

Alle medlemmer 15 år + som har vært medlemmer minst 1 mnd. har møte- og stemmerett dersom alle forpliktelser er i orden.

 

Styret

Kontakt

Mizuchi Karateklubb
Dønskiveien 43C
1346 GJETTUM

E-post: styret@mizuchi.no

Facebook  Facebook

Webshop

Logg inn på medlemssidene
for å komme til webshop.