Gradering under pandemien

22.12.2021

Etter tips fra en forelder skrev Budstikka på mandag en artikkel under tittelen «Trosset kommunens koronaanbefalinger». Artikkelen var illustrert med et gammelt arkivfoto som viser vår daglige leder med armene i kors i dojoen vår, for virkelig å understreke hvordan vi trosser kommunen og alle helsefaglige råd. Dette gjenspeiler selvfølgelig på ingen måte virkeligheten og jeg synes at det er trist at noen forsøker å sette oss i et slikt lys.

Vi har drevet Mizuchi karateklubb siden 1977 og er Norges mestvinnende karateklubb. Vi legger årlig ned et betydelig antall timer i frivillig arbeid for barn og unge (og også for voksne), noe som bl.a. gjenspeiles i at vår daglige leder har fått AIKs frivillighetspris, kommunens ildsjelpris, Kampsportforbundets hederspris og nå i høst, Norges Idrettsforbunds hederstegn. Tusenvis av unge har hatt glede av vårt tilbud og vi legger f.eks. stor vekt på antirasistisk arbeid og inkludering av personer med funksjonsnedsettelse.

Nye sortbelter H21

Nye sortbelter. Fra venstre tvillingene Eril og Victoria Marnseg, Mathias Spjøtvold og shihan Henriksen. De tre barna er fra samme kohort på skole og nære venner.

Graderingen forrige helg kom som et resultat av nøye vurderinger og diskusjoner. Fra kommunen ble det rett i forkant uttalt at: «Det er riktig at kommuneoverlegen har kommet med en anbefaling om at barn og unge bør ha aktiviteter sammen med kohorten sin, også på fritiden. Hensikten er å redusere antall nærkontakter og begrense smitte. Anbefalingen gjelder også idrett. Kommuneoverlegen har sett seg nødt til å komme med denne anbefalingen for å dempe smitten, men vil ha forståelse for at noen likevel velger å gjennomføre større, helt sentrale og viktige arrangementer før jul som inkluderer barn og unge. Da må alle regler for arrangementer følges, og det anbefales at dette organiseres på en måte som innebærer minst mulig kontakt mellom barn fra ulike kohorter/klasser.»

Det enkleste for oss hadde på alle måter vært å utsette hele graderingen til over nyttår en gang. Det hadde spart oss for mye tid og penger. Faktisk lå det ikke noe insentiv for oss som klubb til å gjennomføre dette nå. Vi delte graderingen opp i to likeverdige deler, en som ble gjennomført nå og en som blir gjennomført når ordinær trening starter opp igjen på nyåret en gang. Dermed kunne familiene velge selv og antall deltakere på hver av graderingene ble tilsvarende mindre. Dobbelt arbeid og større utgifter for oss, men større valgfrihet og bedre tilbud til medlemmene.

Myndighetene har gjentatte ganger satt søkelys på hvordan pandemien påvirker barn og unge på en negativ måte. Vi har derfor sett det som vår oppgave å ivareta normalitet så langt det lar seg gjøre, men selvfølgelig innenfor de til enhver tid gjeldende regler. Vi valgte denne gangen å gjennomføre en begrenset gradering under et svært strengt regime for å sikre et trygt og profesjonelt opplegg for våre medlemmer. I etterkant har vi bedt kommuneoverlegen om hans kommentar, og han skriver følgende: «Siste avsnitt i Budstikka er mitt sitat og er det vi står for. Våre råd må være generelle og mulig å etterleve, men det betyr ikke at det ikke er mulig å gjennomføre trening på en måte som vil være lite smittefarlig. Jeg kan derfor ikke svare annerledes enn det jeg gjorde til Budstikka, men tenker samtidig at den rigide gjennomføringen deres forsvarer at dere gjennomfører dette mot vårt råd, og det er helt lovlig.» 

Sånn ble det denne gangen og siden enhver ny situasjon vil være unik, vil vi kunne vurdere det annerledes ved en annen anledning. Men slik det ser ut nå, er det ingen ting som tilsier at dette var et dårlig valg.

God Jul og Godt Nytt År!

Ørjan G. Martinsen
Styreleder i Mizuchi KK

Kontakt

Mizuchi Karateklubb
Dønskiveien 43C
1346 GJETTUM

E-post: styret@mizuchi.no

Facebook  Facebook

Webshop

Logg inn på medlemssidene
for å komme til webshop.