Tre nye 2. dan og tre nye 1. dan

13.06.2017

Sist helg var det fullt fokus på graderingsleiren, arrangert av klubben på vegne av stilartsorganisasjonen Inoue Ha Norway, som er avdøde Soke Inoues organisasjon i Norge. Mange utøvere satte det hele på en skikkelig prøve organisatorisk og med hensyn til plass.

Nytt av året var at vi hadde trening fredag kveld i tillegg til hele lørdagen og halve søndagen. Barnepartiene ble delt inn i flere grupper enn tidligere og de øvrige utøverne ble også delt inn i grupper i henhold til alder og belter. Det ble holdt graderinger både lørdag og søndag.

Barn som fikk gul stripe på beltet (med shihan Henriksen og sensei Boman)

Elleve instruktører fra klubben deltok for at kvaliteten på graderingstreningen skulle bli så høy som mulig. Disse var: shihan Henriksen, 7. dan og senseier Armend Kelmendi, 5. dan; Mikael Ek, 4. dan; Morten Lein og Karl Henning Svendsen, begge 3. dan; Jørn O. Hansen, Henrik K. Engelschiøn, Geir Lundahl, alle 2. dan og Alf Henrik Boman 1. dan. Hjelpeinstruktører var Rebwar Soløsten og Cornelius F. Johnsen, begge 1. dan.

Leirdeltagerne fikk skikkelig spissing av graderingspensumet sitt i løpet av helgen. Vi tror mange kanskje fikk det nødvendige siste løftet som gjorde at graderingen ble bestått eller at de fikk en høyere graderingsklasse enn de ville fått dersom de ikke hadde vært med på leiren. Denne gangen ble det brukt mye tid på bunkai og jiyu kumite-kombinasjoner, noe vi ønsker å ta mer tak i fremover på våre treninger.

Barn som skulle gradere fra og med grønn stripe til og med brun stripe i kumiteaksjon

Gradering til svart belte er den graderingen som vanligvis tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Det er liksom noe eget med det å skulle bestå en gradering til svart belte, og kunne ikle seg den fargen på beltet du skal ha resten av ditt karateliv.

Denne gangen var det Henrik W. Hansen, Tove Herstad og Thomas Munthe som graderte til 1. dan. Videre ble Vibeke Husebye, Jon Tøien og Ronja Ek gradert til 2. dan.

Shihan Henriksen med nye 1. dan: Tove Herstad, Thomas Munthe og Henrik W. Hansen

Shihan Henriksen med 2. dan: Vibeke Husebye, Ronja Ek  og Jon Tøien

Ledelsen gratulerer alle, og spesielt våre dan-graderte med vel gjennomført gradering. De som ikke fikk prøve seg denne gangen må bare krumme nakken og trene mer bevisst og hardere.

Vi vil også rette en takk til alle instruktører som hjalp til med å få hele leiren til å flyte flott. Arrangementet bestod med glans og ble et flott punktum for våren 2017.

Ledelsen ønsker alle en god sommer!

Kontakt

Mizuchi Karateklubb
Dønskiveien 43C
1346 GJETTUM

E-post: styret@mizuchi.no

Facebook  Facebook

Webshop

Logg inn på medlemssidene
for å komme til webshop.