Graderingsleiren: én ny 2. dan og fem nye 1. dan

16.12.2016

Lørdag sist helg (10.-11.12) var det fullt fokus på graderingsleiren, arrangert av klubben på vegne av stilartsorganisasjonen Inoue Ha Norway, som er avdøde Soke Inoues organisasjon i Norge. De mange utøverne satte arrangementet på en skikkelig prøve organisatorisk og plassmessig. Det var treninger fra kl. 10.00 om formiddagen til 18.00 på kvelden både lørdag og søndag.

Syv instruktører fra klubben deltok for at kvaliteten skulle bli så høy som mulig. Disse var shihan Henriksen, 7. dan og senseiene Armend Kelmendi, 5. dan, Mikael Ek, 4. dan, Morten Lein, 3. dan, Jørn O. Hansen, Henrik K. Engelschiøn, 2. dan og Alf Henrik Boman, 1. dan.

Utøverne ble delt inn i grupper i henhold til alder og belter. I forkant fikk alle et nøyaktig tidsskjema som ble overholdt gjennom helgen.

Leirdeltagerne fikk skikkelig spissing av graderingspensumet sitt i løpet av helgen. Vi tror mange kanskje fikk det nødvendige siste løftet som gjorde at graderingen ble bestått, eller at de fikk en høyere klasse en de ville fått dersom de ikke hadde vært med på leiren. Denne gangen ble det brukt mye tid på visninger, hvor hver enkelt fikk ekstra trening i å skulle stå frem og vise sine kataer eller kihon-kombinasjoner. Vi fikk entydige positive tilbakemeldinger på dette.

Barnepartiet med fargede belter

Barnepartiet med fargede belter

Brun- og sortbelter

Brun- og sortbelter

Søndag var det mer trening før selve graderingen. Gradering til svart belte er den graderingen som vanligvis tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Det er liksom noe eget med det å skulle bestå en gradering til svart belte, og kunne ikle seg den fargen på beltet du skal ha resten av ditt karateliv.

Denne gangen var det Thea M. Løkken, Vilde V. Stabell, Nicolas Valaye, Thomas J. Tenden og Kjell Amundsen som graderte til 1. dan. Videre ble Sven Kirschhausen gradert til 2. dan.

De nye dangraderte- Foran: Thea. Andre rekke fra v.: Nicholas, Thomas,Vilde, Sven og Kjell. Bak: Shihan Henriksen og sensei Kelmendi

De nye dangraderte. Foran: Thea. Andre rekke fra v.: Nicholas, Thomas, Vilde, Sven og Kjell. Bak: Shihan Henriksen og sensei Kelmendi

Ledelsen gratulerer alle, og spesielt våre nye dan, med vel gjennomført gradering. De som ikke fikk prøve seg denne gangen må bare krumme nakken og gå på mer bevisst og hardere.

Vi vil også rette en takk til alle instruktører som hjalp til med å få hele leiren til å flyte flott. Arrangementet bestod med glans og ble et flott punktum for 2016.

Ledelsen benytter anledningen til å ønske alle en god jul og et godt nytt (karate) år!

Kontakt

Mizuchi Karateklubb
Dønskiveien 43C
1346 GJETTUM

E-post: styret@mizuchi.no

Facebook  Facebook

Webshop

Logg inn på medlemssidene
for å komme til webshop.