Én ny 2. dan og fire nye 1. dan

09.06.2016

Helgen startet tradisjonen tro med grillselskap fredag kveld for voksne. Det ble holdt i hagen til Toril og John Philip, hvor Jon Tøien var mesterkokk og stod for utsøkt mat og dertil hørende godt drikke. Beliggenheten til huset i Preståsen slår oss hver gang som helt fantastisk, med utsikt over hele Sandviksbukta og helt til Nesoddlandet. Vi setter stor pris på at de åpner sitt hjem og hage for oss hver sommer.

Det var dekket langbord på sommerfesten

Det var dekket langbord på sommerfesten

Hovedretten

Hovedretten

Utsikt fra stuen til vertskapet

Utsikt fra stuen til vertskapet

Lørdag var det fullt fokus på graderingsleiren, arrangert av klubben på vegne av stilartsorganisasjonen Inoue Ha Norway, som er avdøde Soke Inoues organisasjon i Norge. Mange utøvere satte det hele på en skikkelig prøve organisatorisk og med hensyn til plassen. Det ble kjørt treninger fra kl. 10.00 om formiddagen til 18.00 på kvelden både lørdag og søndag. Seks instruktører fra klubben deltok for at kvaliteten skulle bli så høy som mulig. Instruktører var shihan Henriksen, 7. dan, sensei Armend Kelmendi 5. dan, sensei Mikael Ek 4. dan, sensei Morten Lein 3. dan, sensei Jørn O. Hansen, sensei Henrik K. Engelschiøn 2. dan.

Utøverne ble delt inn i grupper i henhold til alder og belter. I forkant fikk alle et nøyaktig tidsskjema som ble overholdt gjennom helgen. Leirdeltagerne fikk skikkelig spissing av graderingspensumet sitt i løpet av helgen. Vi tror mange kanskje fikk det nødvendige siste løftet, som gjorde at graderingen ble bestått, eller at de fikk en høyere klasse enn de ville fått dersom de ikke hadde vært med på leiren.

Barnepartiet med gul stripe til brun stripe

Barnepartiet med gul stripe til brun stripe

Denne gangen ble det brukt mye tid på fordypelse i kata og bunkai på lørdagen. Vi mener å se en klar forbedring på dette området. Videre begynner det innførte graderingsystemet fra 2010 å gi resultater i form av bedre tradisjonell karate, spesielt for de høyere beltene.

Voksne- og ungdomspartiet med belter hvitt til blått

Voksne- og ungdomspartiet med belter hvitt til blått

Brunbeltepartiet

Brunbeltepartiet

Søndag var det mer trening og selve graderingen. Gradering til svart belte er den graderingen som vanligvis tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Det er liksom noe eget med det å skulle bestå en gradering til svart belte og kunne ikle seg den fargen på beltet du skal ha resten av ditt karateliv.

Denne gangen var det Amund Hillestad, Rebwar Soløsten, Anders Mørch og Knut Vangbo som graderte til 1. dan. Videre ble Naomi I. Røkkum gradert til 2. dan.

Foan, fra v: Ny 2. dan, Naomi, nye 1. dan: Amund, Rebwar og Anders (Knut var ikke tilstede). Bak: senseiene Kelmendi, Ek, Lein og shihan Henriksen

Foran, fra v.: Ny 2. dan, Naomi, nye 1. dan: Amund, Rebwar og Anders (Knut var ikke tilstede). Bak: senseiene Kelmendi, Ek, Lein og shihan Henriksen

Ledelsen gratulerer alle, og spesielt våre dan-graderte med vel gjennomført gradering. De som ikke bestod denne gangen må bare krumme nakken og gå på mer bevisst og hardere.

Vi vil også rette en takk til alle instruktører som hjalp til med å få hele leiren til å flyte flott. Arrangementet bestod med glans og ble et flott punktum for våren 2016.

Ledelsen benytter sjansen til å ønske alle en god sommer!

Kontakt

Mizuchi Karateklubb
Dønskiveien 43C
1346 GJETTUM

E-post: styret@mizuchi.no

Facebook  Facebook

Webshop

Logg inn på medlemssidene
for å komme til webshop.