De avsluttende graderingene ga klubben en ny 3. dan og tre nye svartbelter i tillegg til at alle bestod sin gradering. Men først var det sommerfest….

Fredag kveld ble det arrangert grillkveld for instruktører og styremedlemmer, samt seniorutøvere. Dette foregikk hos vår svartbelte Toril Dyrkorn, som sammen med mannen, Jon Philip, åpnet sitt praktfulle hjem og have for oss. Jon Tøien stod for grillingen, mens andre bidro med kaker og annet. Alt stod til toppkarakter. Et flott arrangement vi håper å kunne gjenta neste sommer. De yngre konkurranseutøverne, som ikke fikk delta på voksenarrangementet, har planlagt tur til Tusenfryd kommende lørdag.

Sommerfest i forkant av graderingsleiren.

Lørdag var det trening for alle aldere og belter gjennom hele dagen. Mange utøvere satte det hele på en skikkelig prøve organisatorisk og plassmessig. Det ble kjørt treninger fra kl. 10 til 18 lørdag og søndag. Hele ni instruktører fra klubben deltok for at kvaliteten skulle bli så høy som mulig. Instruktører var shihan Henriksen, 7. dan, sensei Armend Kelmendi, 4. dan, sensei Varshasb Farpajouh, 4. dan, sensei Mikael Ek, 4. dan, sensei Geir Lundahl, 2. dan, sensei Morten Lein, 2. dan, sensei Silje M. Vedvik, 2. dan, sensei Karl-Henning Svendsen, 2. dan (ble gradert til 3. dan søndag kveld) og Sensei Rune F. Bjørk, 1. dan.

Instruktørene: (fra v.) senseiene Varshasb Farpajouh, Mikael Ek, Silje M. Vedvik, Morten Lein, shihan Geir V. Henriksen, senseiene Karl-Henning Svendsen og Armend Kelmendi.

Utøverne ble delt inn i grupper i henhold til alder og belter, og i forkant fikk alle et nøyaktig tidsskjema, som ble overholdt gjennom helgen. Leirdeltagerne fikk skikkelig spissing av graderingspensumet sitt i løpet av helgen. Vi tror mange kanskje fikk det nødvendige siste løftet, som gjorde at graderingen ble bestått, eller at de fikk en høyere klasse enn de ville fått dersom de ikke hadde vært med på leiren. For første gang på lenge bestod alle sin gradering. Det ble denne gangen brukt mye tid på fordypelse i kataer og bunkai. Vi mener å se en klar forbedring på dette området. Videre begynner det innførte graderingssystemet fra 2010 å gi resultater i form av bedre tradisjonell karate.

Barn med fargede belter på graderingsleir sommer 2014.

Voksne med hvite t.o.m. blå belter på graderingsleir sommer 2014.

 

Søndag var det mer trening i tillegg til gradering. Før de nye barna skulle gradere seg fikk de se oppvisning av våre beste, yngste konkurranseutøvere, Christian T. Steen, Fredrik Sundby og Andreas Dieserud, som viste lagkata og kampoppvisning på høyt nivå.

Oppvisning med konkurranseutøverne Fredrik Sundby, Andreas Dieserud og Christian T. Steen.

Fredrik Sundby (sparkende) og Andreas Dieserud under kampoppvisningen.

Gradering til svart belte er den graderingen som vanligvis tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Det er liksom noe eget med det å skulle bestå en gradering til svart belte, og kunne ikle seg den fargen på beltet du skal ha resten av ditt karateliv. Denne gangen var det Ellen Bruzell, Hauk Thorsen og Vebjørn Haug Kaasene som bestod gradering til 1. dan. Videre ble Karl-Henning Svendsen gradert til 3. dan. Ledelsen gratulerer alle som graderte seg, og spesielt våre dan-graderte, og i særdeleshet Karl-Henning, med vel gjennomført gradering.

Dangradering sommer 2014. Fra v. Vebjørn Haug Kaasene og Hauk Thorsen, begge 1. dan, bedømmerne sensei Farpajouh og shihan Henriksen, Ellen Bruzell, 1. dan, og Karl-Henning Svendsen, 3. dan.

Vi vil også rette en takk til alle instruktører som hjalp til med å få hele leiren til å flyte flott. Arrangementet bestod med glans, og ble et flott punktum for våren 2014. Nå er det bare å stå på videre og glede seg til sommerleiren på Kreta i juli/august for alle de som skal være med på det. Ledelsen benytter sjansen til å ønske alle en god sommer!