Hele styret fra 2013 ble enstemmig gjenvalgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

 

Klubben har gjennom 2013 gjort det svært bra sportslig og organisatorisk. Dette kom frem av årsberetningen og regnskapene styret la fram på årsmøtet tidligere denne uken. Vi har nedbetalt en stor del av vår gjeld forbundet med våre lokaler i løpet av 2013, og planen er at siste rest skal nedbetales i løpet av 2014. Klubben er også større enn noen gang når det gjelder medlemstall. Hele det gamle styret stilte til gjenvalg, og valgkomiteen så ingen grunn til å foreslå endringer i og med at klubben går utmerket.

Styret i Mizuchi karateklubb for 2014 er følgende:

Leder: Ørjan G. Martinsen
Nestleder: Ann Kristin Muri
Styremedlemmer:
Geir Lundahl, Gitte H. Brunstad, Morten Halvorsen
Varamedlem: Christian Heyerdahl-Larsen

Videre fortsetter valgkomiteen, som også ble enstemmig gjenvalgt. Valgkomiteens leder er Rasmus Verlo, og medlemmer er Stian Bagroen og Silje Bondø, med Erik J. Berg som varamedlem.

Klubben var i 2013 Norges beste og mest aktive konkurranseklubb, og det er vel kanskje ingen klubber som kan matche oss med antall høyt graderte tradisjonelt trenende heller. Klubben har per i dag én 7. Dan, fem med 4. Dan, fire med 3. Dan, 19 med 2. Dan og 31 med 1. Dan. Eldste svartbelte er 68 år, og yngste er 10 år. Seksti svartbelter viser at det tradisjonelle blir godt ivaretatt også, og at medlemmene blir år etter år. Det er en flott klubb som er inne i sitt 37. år. De siste tre årene i det som kanskje er de flotteste lokalene en karateklubb kan ha til rådighet. En godt fungerende ledelse er et godt utgangspunkt, og i og med at alle var villige til å fortsette, var det ingen grunn til å gjøre endringer. Vi gratulerer alle tillitsvalgte med valget, og takker for den innsatsen de har gjort så langt, og lever i trygg forvissning om at klubben styres på den aller beste måte også i 2014.