Lørdag 14. desember fyller Mizuchi KKs grunnlegger, hovedinstruktør og daglige leder, Geir Valentin Henriksen, 60 år. Gjennom 36 år med enestående innsats har han bygget opp klubben til å bli Norges beste karateklubb.

 

Geir på molo i Italia på MC tur som 23 åring

Shihan Geir V. Henriksen har trent karate siden 1971 og var blant de første i landet som startet med denne idretten. Han var på landslaget i perioden 1975 – 1983 og er historisk ved at han var den første som vant NM i kata og den første som tok 10 NM-gull senior; 5 i kata og 5 i kumite. Dessuten var han den første til å vinne alle disipliner; individuelt gull i både kata og kumite, og laggull i både kata og kumite, noe bare hans elev Svein Sandlien har greid å kopiere senere på herresiden. Senere har han vært både norsk og dansk landslagstrener. Før karatekarrieren hadde han to kongepokaler fra roing, sølv fra eliteserien i ishockey og han hadde også spilt i eliteserien i bandy.

Henriksen startet Mizuchi karateklubb i 1977 og har på frivillig basis drevet klubben både sportslig og administrativt i alle de 36 årene som har gått siden dette. Etter noen år ble Mizuchi KK landets ledende karateklubb og slik er det fortsatt i dag. Ingen andre klubber i Norge kan måle seg med Mizuchi KK når de gjelder resultater i nasjonale og internasjonale stevner.

Budstikka 1977. Geir i yoko-tobi-geri mot Morten Halvorsen hos OSI på Blindern

Geir V. Henriksen har bl.a. trent utøvere frem til VM-medaljer, EM-gull og -medaljer, jr. EM-medaljer, jr.-VM medalje, 20 nordiske mesterskapsgull, 19 Hans Majestet Kongens Konge-pokaler, vinnere av US Open, British Open, Dutch Open og andre internasjonale åpne stevner, 159 NM gull senior og ca. 204 NM gull junior.

Forbundsstyremøte i 1979. Fra v. Pete Weetman, Geir V. Henriksen, Martin Burkhalter, Hans P. Ulven, Bjørn Barstad og Bjørn Flakstad.

Mizuchi KK har til enhver tid ca. 220-250 medlemmer. Mange av disse er barn og unge og vi har medlemmer som opprinnelig kommer fra ca. 15 – 20 forskjellige land. Som sportslig leder for klubben har Henriksen alltid lagt stor vekt på holdningsskapende arbeid og personlig utvikling for den enkelte. Treningsopplegget fokuserer på verdier som respekt (både selvrespekt og respekt for andre), tillit, høflighet, ydmykhet og vennskap. Henriksen har også ved flere anledninger tatt initiativ til å utvikle egne treningsopplegg for funksjonshemmede. I 2009 startet han f.eks. et eget pilotprosjekt kalt «karate for rullestol-brukere». Han utviklet selv treningsopplegget og trente en rullestolbruker fram til gult belte høsten 2009 (se artikler i arkivet).

Budofamilien Henriksen – Skretting 2011: Fra v. bak Vidar Skretting landslagsutøver, 1. dan og 5 ganger Norgesmester i Judo, Geir V. Henriksen, Atle Skretting 1. Dan karate, Eivind Skretting 1. dan karate 2 NM gull, Tine F. Henriksen 1. Dan karate 21 NM gull. Foran Kim F. Henriksen, 4. Dan karate 50 NM gull og 3 Kongepokaler, Espen C. Skretting 1. dan karate 15 NM gull, foran Kim og Espens sønn Odin Valentin. De har nå også sønnen Viljar Emil.

Henriksen deltar med utøvere på en lang rekke internasjonale stevner hvert år. Med hans store kunnskap om, og respekt for, andre lands kultur og egenart, har han gjennom 40 år knyttet sterke bånd til klubber og utøvere over hele verden og bidratt sterkt til at Norge og norsk karateidrett har svært godt omdømme i disse miljøene. Som et lite eksempel på dette kan det nevnes at Henriksen for noen år siden trente fram herrelaget i klubben til seier i et internasjonalt mesterskap i Tsjekkia. Dette var et av de få mesterskap som har pengepremier til vinnerne og laget vant en god sum. Henriksen ble da enig med laget om å gi det meste av pengene til barneavdelingen for kreft på et lokalt sykehus, noe han fortsatt huskes for i karatemiljøet. Han har også ved flere anledninger tatt til orde for at klubben burde støtte humanitært arbeid i fattige land.

fra Røyken og Hurums avis i 1989. Henriksen var den første som tok 10 NM gull.

Ved en annen anledning var Henriksen i kontakt med karateutøvere fra Botswana som gjerne ville trene med ham. Han skaffet dem bolig i Norge og fulgte dem opp på alle måter. Etter en intensiv treningsperiode sammen med Henriksen, oppnådde de pallplassering i stilarts-VM i karate. Henriksen har også hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv innen karatesporten, bl.a. i teknisk komité i European Karate Federation fra 1995 til 2000.

Klasselaget i fotball i 3. gym på Valler gymnas, vår mann 17 år og med pannebånd

Gjennom alle de årene som Henriksen har drevet Mizuchi KK, har han lagt ned et betydelig frivillig arbeid for klubben. Han kjører nesten daglig de 25 kilometerne fra sitt hjem i Bødalen til klubbens lokaler på Gjettum for å instruere karate. I tillegg reiser han i snitt 25 helger i året på stevner med klubben, både i inn- og utland. Alle forberedelser og etterarbeid i forbindelse med disse stevnene gjøres av Henriksen. I tillegg kommer mye administrativt arbeid i forbindelse med driften av klubben og andre ting som f.eks. det å svare på de utallige e-poster vi hver dag får fra medlemmer og andre interesserte. At dette i det hele tatt har vært mulig skyldes utvilsomt også hans kone, Kari Finstad Henriksen, som i alle år har støttet sin mann i dette arbeidet. Uten hennes betydelige støtte og innsats hadde dette ikke vært mulig. Hun er derfor også æresmedlem i Mizuchi KK.

Geirs første sommer med Kari på Mallorca som 26 åring

De første årene hadde ikke klubben egne lokaler og vi trente i gymsalene på forskjellige skoler i Bærum. I 1985 fikk vi tilbud fra kommunen om å innrede kjelleren på Nedre Toppenhaug barnehage til treningslokaler. Geir V. Henriksen var pådriver for denne prosessen og han var også den mest aktive dugnadsarbeideren i perioden hvor vi bygget/innredet lokalene. I disse lokalene har vi så holdt til inntil vi fikk nye og større lokaler i 2011. Også denne gangen var det Henriksen som var pådriver og primus motor i hele prosessen. De gamle lokalene ble etter hvert for små og Henriksens tok tidlig kontakt med kommunen for å diskutere andre muligheter. (Det bør her nevnes at Bærum kommune hele tiden har vært svært positive til vår virksomhet og har møtt oss med mye velvilje og forståelse.)

Geir på tur til Italia og kasting i vannet som 27 åring
Geir (33) med Tine på Kreta

Henriksen samarbeidet med kommunen i flere år før det dukket opp en mulighet for nye lokaler i en planlagt barnehage på Gjettum (Dønski barnehage). Under planleggings-prosessen for denne nye barnehagen, lagde Henriksen tegninger for hvordan lokalene våre kunne utformes, med treningsareal, garderober, klubbrom, mm., og denne utformingen ble i all hovedsak beholdt. Så kom en lang periode med dugnadsarbeid for å innrede disse lokalene. Mange bidro med arbeid, men nok en gang var det Henriksen som sto for den størst jobben med mange hundre timers frivillig innsats.

Geir V. Henriksen har en stor venne- og bekjentskapskrets, både innenfor og utenfor karatemiljøet. Vi kjenner ham som en usedvanlig energisk og engasjert instruktør, coach og leder. Han tror alt er mulig å få til bare man jobber hardt og målrettet, og han beviser gang på gang at dette er riktig. Ikke rart han både har fått Akershus idrettskrets frivillighetspris og Bærum kommunes idrettens ildsjel-pris. En pris Henriksen derimot neppe vil komme til å få, er den store diplomatprisen. Han er frittalende, har sine meningers mot og mener ikke minst mye og sterkt om hvordan Norsk karate bør utvikles og drives fram. Men han nyter i all hovedsak stor respekt for dette, for det han sier og mener er basert på en enestående erfaring og kunnskap om karate og han demonstrerer gang på gang at metodene hans bærer frukter i rikt monn.

Fra Budstikka. Akershus Idrettskrets frivillighetspris for 2004.
Geir (32) og Kari gifter seg etter at de hadde fått begge barna

Så kan man kanskje tenke at karate er en machosport og at den som vier sitt liv til dette nærmest per definisjon er en tøffing med begrenset følelsesregister. Også på dette punktet overrasker Henriksen. Han har usedvanlig stor omsorg for sine utøvere, trenende, venner, familie og bekjente. Alle som kjenner ham vet at han strekker seg svært langt for at de som er rundt ham skal ha det bra, trives og utvikle seg. Noen synes kanskje også det er rart at Norges høyest graderte i karate er den som serverer mat, henter kaffe, støvsuger lokalene, plukker søppel og kjører folk hjem, men sånn er Geir V. Henriksen og kanskje også dette ubevisst er en del av vinneroppskriften? Resultatet er i hvert fall at medlemmene stortrives i klubben og vi som har nådd middagshøyden og vel så det, vi simpelthen nekter å gi oss. Til det er miljøet i klubben alt for godt, treningen alt for bra, stemningen alt for jovial og stundene i badstua alt for hyggelige.

På vegne av styret og alle medlemmene ønsker vi Geir V. Henriksen hjertelig til lykke med dagen. Skulle han på noe tidspunkt innenfor de neste 60 årene vurdere å trappe ned, så kan vi allerede nå meddele at søknaden er avslått.

Geir på MC tur som 19 åring
Geir 2 år
Geir øvelseskjører som 18 åring