De avsluttende graderingene ga klubben 5 nye svartbelter og klubbens yngste og eldste svartbelte i historien.

 

Mange utøvere, satte det hele på en skikkelig prøve organisatorisk og plassmessig.
Det ble kjørt treninger fra kl. 10.00 om formiddagen til 18.00 på kvelden, lørdag og søndag.
Hele 9 instruktører fra klubben deltok for at kvaliteten skulle bli så høy som mulig.
Instruktører var Shihan Henriksen, 7. Dan, Sensei Varshasb Farpajouh 4. Dan, Sensei Mikael Ek 4. Dan, Sensei Geir Lundahl 2. Dan, Sensei Jørn O. Hansen 2. Dan, Sensei Morten Lein 2. Dan, Sensei Henrik K. Engelschiøn 2. Dan, Sensei Frode Grjotheim 2. Dan og Sensei Ole Dieserud 1. Dan.

Graderingsleir julen 2013 – barneparti fargede belter

 

Utøverne ble delt inn i grupper i henhold til alder og belter, og alle fikk i forkant et nøyaktig tidsskjema, som ble overholdt gjennom helgen.

Leirdeltagerne fikk skikkelig spissing av graderingspensumet sitt i løpet av helgen.
Vi tror mange kanskje fikk det nødvendige siste løftet, som gjorde at graderingen ble bestått, eller at de fikk en høyere klasse en de ville fått dersom de ikke hadde vært med på leiren.
De som ikke oppnådde ny grad, må bare skjerpe seg og stå på videre.

Det ble denne gangen brukt mye tid på fordypelse i kataer og kihon.
Vi mener å se en klar forbedring på dette området.
Videre begynner det innførte graderingssystemet fra 2010 å gi resultater i form av bedre tradisjonell karate.

Graderingsleir julen 2013 – voksne gult, orange, grønt blått belte

 

Lørdag var det trening for alle aldere og belter gjennom hele dagen.
Lørdag kveld ble det arrangert sosial sammenkomst med middag på en restaurant, hvor 45 store og små deltok.

Søndag var det mer trening og gradering.
Gradering til svart belte er den graderingen som vanligvis tiltrekker seg mest oppmerksomhet.
Det er liksom noe eget med det å skulle bestå en gradering til svart belte, og kunne ikle seg den fargen på beltet du skal ha resten av ditt karateliv.
Denne gangen var det Erik Jensen(69), Morten Bråss(53), Rune Flaaten Bjørk(28), Charlotte T. Steen(12) og Jarl Furuberg(9) som bestod gradering til 1. Dan.

Graderingsleir julen 2013 – nye svartbelter.
Bak fra v: Morten Bråss, Erik F. Jensen, Rune F. Bjørk.
Foran fra v: Charlotte T. Steen, Jarl Furuberg.

 

Erik Jensen ble dermed den eldste og Jarl den yngste som er gradert til svart belte i klubbens historie, med sine 69 år og 9 år. Egen sak kommer annet sted på disse sider.
Men, ganske unikt vil vi tro.

Det er jo heller ikke helt vanlig at en 53 åring, Morten Bråss, og en 12 åring, Charlotte T. Steen, tar svart belte i karate. At Rune Flaaten Bjørk på 28 år gjør en god gradering til svart belte er vel mer forventet, men ikke desto mindre flott.
En helt ekstrem, og flott svartbeltegradering i klubben denne gangen.

Ledelsen gratulerer alle, og spesielt våre dan graderte, med vel gjennomført gradering.

Vi vil også rette en takk til alle instruktører som hjalp til med å få hele leiren til å flyte flott.
Arrangementet bestod med glans, og ble et flott punktum for året 2013.

Nå er det bare å stå på videre og glede seg til sommerleiren på Kreta i juli/august.
Info om dette vil komme i løpet av desember.

Ledelsen benytter sjansen til å ønske alle en trivelig jul og alt det beste i det nye (karate)året som kommer!