Arne Nestor gikk bort onsdag i forrige uke, 74 år gammel.

 

Arne Nestor var en av drivkreftene bak starten på det som i dag heter Norges Kampsportforbund.
I 1973 ble Norges karateforbund stiftet, med Arne Nestor som leder for det første styret.
Arne var den gang undertegnedes trener, på Valler videregående skole. Han trente selv i Oslo karateklubb under Rune Hagen, hvor også jeg flyttet til da Arne ikke lenger hadde anledning til å drive karategruppe på Valler.
Etter hvert ble også undertegnede valgt inn i styret for Norges Karateforbund i 1976, hvor jeg satt sammen med Arne frem til han gikk av som leder i 1978, mens jeg satt som nestleder et år etter det.
Vi hadde blant annet styremøter i Arnes leilighet på Lindeberg eller i hagebyen på Sogn.

Arne var med på å bygge opp det som senere ble Særutvalg for karate i NIF, Norges Karate og Taekwondoforbund, senere Norges Budoforbund og i dag Norges Kampsportforbund.
På syttitallet var han Mr. Norges karateforbund.
Etter hvert forlot mange viktige utøvere Oslo karateklubb og laget egne klubber på 70 tallet.
Arne dannet Samurai karateklubb, Bjørn Johansen Televerkets karateklubb, Vegard Liven dannet Kakato karateklubb som senere slo seg sammen med Televerket og ble Tiger karateklubb, Robert Berg dannet Daruma karateklubb, Peter Weetman dannet Bushido karateklubb som senere ble Troll Bushido og undertegnede dannet Mizuchi karateklubb samtidig som jeg var hovedinstruktør for karate på universitetet i Oslo. Arild Lund overtok etter hvert stryringen på Romerike i det som nå heter Skedsmo karateklubb.
Felles for oss alle var at vi kom fra Oslo karateklubb og Rune Hagen.
Arne overlot Samurai senere til andre krefter og dannet Lotus karateklubb.
Vi kom alle fra shito ryu, men noen valgte etter hvert andre stilarter.
Arne valgte wado ryu, og undertegnede var med Arne og trente hos Shingo Ohgami i Sverige på siste delen av 70 tallet. Det ble til at undertegnede valgt shito ryu, men Arne og jeg hadde mange flotte stunder sammen både før og etter det valget.
Selv var jeg landslagsutøver fra 1975 – 1983, og i de første årene var det Arne som var landslagssjef.

Det norske landslaget til EM i Geneve i 1978.
Fra v: Rune Hagen, Gunnar Nordahl, Dag Ødegaard, Bjørn S. Johansen, Vegard Liven, Johnny Kristiansen, Arne Nestor og Geir V. Henriksen.
Foto er et utklipp fra “Svart belte”, bladet forbundet ga ut på 70 tallet. Foto: Bjørn Flakstad

 

Jeg har kjent Arne siden begynnelsen av 70 tallet, og dette kunne derfor blitt en lang vandring i norsk karatehistorie. Noe av det jeg husker ham best for var hans evne til å engasjere oss som var yngre. Han ga oss tillit og ansvar. Det var han som mente at jeg i en alder av 23 år fint kunne starte og drive en klubb i Bærum, som en konkurrent til Wolfgang Wedde. Han boblet over av optimisme overfor undertegnede, som var usikker, uerfaren og ikke mye lysten i utgangspunktet. Men Arne overbeviste meg om å ta valget med å starte Mizuchi karateklubb. Et valg som har påvirket resten av mitt liv siden 1977.

Fredag skal Arne bisettes i Stalsberghagen store krematorium på Strømmen kl. 14.00.

Jeg vil nøye meg med å avslutte med at det var med stor sorg jeg mottok budskapet om at vår vandring er slutt for Arnes del. En nestor i norsk karate er gått bort.

Mine tanker og medfølelse går til Arnes nærmeste og jeg lyser fred over Arne Nestors minne.