De avsluttende graderingene ga klubben 6 nye svartbelter og klubbens yngste svartbelte i historien.

 

Mange utøvere, satte det hele på en skikkelig prøve organisatorisk og plassmessig.
Det ble kjørt treninger fra kl. 10.00 om formiddagen til 18.00 på kvelden, lørdag og søndag.
Hele 9 instruktører fra klubben deltok for at kvaliteten skulle bli så høy som mulig.
Instruktører var Shihan Henriksen, 7. Dan, Sensei Armend Kelmendi 4. Dan, Sensei Varshasb Farpajouh 4. Dan, Sensei Mikael Ek 3. Dan, Sensei Jørn O. Hansen 2. Dan, Sensei Morten Lein 2. Dan, Sensei Henrik K. Engelschiøn 2. Dan, Sensei Frode Grjotheim 2. Dan og Sensei Ole Dieserud 1. Dan.
Utøverne var delt inn i grupper i henhold til alder og belter.

Graderingsleiren sommer 2013 – barn fargede belter

 

Leirdeltagerne fikk skikkelig spissing av graderingspensumet sitt i løpet av helgen.
Vi tror mange kanskje fikk det nødvendige siste løftet, som gjorde at graderingen ble bestått, eller at de fikk en høyere klasse en de ville fått dersom de ikke hadde vært med på leiren.

Det ble denne gangen brukt mye tid på fordypelse i kataer gjennom trening av bunkai og forståelse for teknikkene.
Vi mener å se en klar forbedring på dette området.
Videre begynner det innførte graderingssystemet fra 2010 å gi resultater i form av bedre tradisjonell karate.

Lørdag var det trening for alle aldre og belter gjennom hele dagen.

Graderingsleir sommer 2013 – Sensei Jørn O. Hansen kjører styrketrening med barn

 

Søndag var det mer trening og gradering.
Gradering til svart belte er den graderingen som vanligvis tiltrekker seg mest oppmerksomhet.
Det er liksom noe eget med det å skulle bestå en gradering til svart belte, og kunne ikle seg den fargen på beltet du skal ha resten av ditt karateliv.
Denne gangen var det Jon Tøien, Karl Oldenburg-Grande, Dilakshan Yogarasasingam, Joakim Sommervik, Fredrik Sundby og Christian Thaulow Steen som bestod gradering til 1. Dan.

Graderingsleir sommer 2013 – nye svartbelter sammen med Shihan, fra v. Jon, Karl, Dilakshan, Shihan, Joakim, Fredrik, Christian

 

Christian ble dermed den yngste som er gradert til svart belte i klubbens historie, med sine 10 år og 9 mnd. Egen artikkel om Christian kommer på disse sider.

Alle som forsøkte seg på svart belte bestod denne gangen.
Shihan Henriksen var godt fornøyd med dette, og vil også fremheve Fredrik Sundby, som etter hans mening kanskje gjorde en av klubbens beste graderinger til 1. Dan noensinne.
Fredrik blir 12 år i sommer, men leverte topp internasjonalt nivå i både kata og kumite.

Styret gratulerer alle, og spesielt våre dan graderte, med vel gjennomført gradering.

Vi vil også rette en takk til alle instruktører som hjalp til med å få hele leiren til å flyte flott.
Arrangementet bestod med glans, og ble et flott punktum for våren 2013.

Nå er det bare å stå på videre og glede seg til sommerleiren på Kreta i august!