35 år er ikke å regne som et rundt tall, men en liten markering ble det i forbindelse med graderingshelgen i desember, før vi går inn i 2013.

Klubben ble som de fleste vet startet i 1977 av Shihan Henriksen. Fra 1980 og frem til nå har Shihans kone Kari Henriksen vært en viktig støttespiller for Shihan. Man ser ikke så mye til henne, men hun står bak mye av det som skjer, som rådgiver og ansvarlig for mye logistikk. Shihan Henriksen fikk klubbens første æresmedlemskap i 2002, etter å ha ledet klubben i 25 år. I 2012 ble Kari Henriksen tildelt æresmedlemskap for sin innsats for klubben gjennom 32 år.

Shihan Henriksen instruerer


De første 8 årene drev klubben på forskjellig skoler i Bærum. For å spe på klubbens inntekter ble det hyppig avholdt dugnader og kakelotterier. Det var ikke få kaker Kari bakte til kakelotterier i Sandvika de første årene.

Kretaleir 2012 – Kari og Shihan nærmest.

 

I 1985 flyttet klubben inn i lokaler på Bærums Verk. Klubben hadde dugnader til alle døgnets tider til slutten av nittitallet. Kalvøyafestivalen og andre festivaler ga grunnlag for store dugnader i de årene. Etter hvert vokste vi ut av de trange kjellerlokalene på Bærums Verk, og har siden sommeren 2011 holdt til i Dønskiveien 43 C på Dønski. De nye lokalene er store, lyse og luftige, og egentlig er det en drøm for klubben som har blitt virkelig. Dette nye bygget huser den nye barnehaven på Dønski, og det flotte karateanlegget klubben nå holder til i.

Dojo – hall

Fra 1977 og frem til i dag, har klubben vokst seg stor og sterk, og er i dag blant de største og beste i Norge. Også internasjonalt har klubben markert seg som den mest aktive og beste konkurranseklubben i Norge de siste 15 årene.

Klubben har utøvere fra 6 år og oppover til eldste aktive som er 68 år.
Vi jobber hardt med fysisk fostring og holdningsskapende arbeid hos barn, unge og voksne. Vi er en klubb som driver innen frivillig, ikke profitt, organisert idrettsarbeid innen Norges Idrettsforbund.
Dette har ikke gått upåaktet hen hos idrettledere og politikere i Bærum og Akershus. Shihan Henriksen fikk “frivillighetsprisen” av Akershus Idrettskrets i 2004, og Bærum Kommunes “idrettens ildsjelpris” i 2006. Kommunen gikk i 2008, sammen med staten, inn for et samarbeid med klubben om å bygge de nye, flotte lokalene i Dønskiveien. Et karateklubbanlegg som kanskje er det flotteste i Europa. Shihan Henriksen tegnet lokalene ut fra alle parters økonomiske innsats, og klubben bygget selv alt innvendig på dugnad. Lokalene stod ferdig i 2011, og vi har foreløpig avtale frem til 2051.

Vi har ca. 50 aktive svartbelter i tillegg til masse forskjellig beltegrader og aldre, i alt 10 forskjellige partier.

Gruppebilde av brun og sortbelter på en mandagstrening 2012

Svartbeltene er fordelt på 1 med 7. Dan, 3 med 4. Dan, 5 med 3. Dan, 15 med 2. Dan og ca. 30 med 1. Dan.
Totalt er vi rundt 250 medlemmer og vi har åpent for organisert trening 6 dager i uken for de forskjellige partiene etter alder og beltenivå.

Klubben driver med tradisjonell japansk karate under overoppsyn fra Japan av Soke Yoshimi Inoue 8. Dan.

Soke og instruktører fra Norge, Sverige og Holland

Soke Inoue er regnet for å være en av verdens beste karatetrenere.
I Norge er hans elever ledet av vår Shihan Geir V. Henriksen, 7. Dan. Totalt i norsk karate er det 3 personer som har forbundets diplom for 7. Dan. De to andre er henholdsvis på vestlandet og i USA. Dette er de høyest graderte i Norge.
Av disse er det kun Shihan Henriksen som i tillegg er Norgesmester i alle konkurransedisipliner, og den første i historien til å vinne tosifret antall NM gull.

Gjennom årene har Mizuchi bygget seg opp en solid stamme av erfarne og høyt graderte instruktører og resurspersoner innen tradisjonell karate.
Vi har instruktører utenom Shihan Henriksen 7. dan, 2 instruktører med 4. Dan, Senseiene Farpajouh og Kelmendi,1 med 3. Dan, Sensei Ek, 5 med 2. Dan, Senseiene Engelschiøn, Lein, Grjotheim, Verlo, og Lundahl.
Alle instruerer tradisjonell karate, mens det er Shihan Henriksen som har hovedansvaret for instruksjon av konkurransekarate.

Som konkurranseklubb er klubben suveren på statistikkene i Norge de siste 15 årene. Vi tok vår første Kongepokal allerede i 1986, og de siste for både damer og herrer i 2012.
Gjennom klubbens historie har klubbens utøvere tatt rundt 330 NM titler, 20 Nordiske mesterskap, 18 Kongepokaler og medaljer i EM og VM i tillegg til et stort antall seire og medaljer i internasjonale mesterskap som US Open, British Open, Dutch Open og andre.
I 2012 vant klubben 19 NM gull, og nærmeste utfordrer i Norge i år er en Oslo klubb med 5 NM gull.

Klubben har lange og gode tradisjoner å være stolte av innen karate, og besitter fantastisk fagkunnskap gjennom alle de høyt graderte instruktørene.
Mange av de som er instruktører, og/eller aktivt trenende, har også neste generasjon med seg i klubben som utøvere. Tradisjonene går i arv i klubben.

Klubben arrangerte lørdag 15. desember en 35 års middag på en restaurant i Oslo, hvor et godt snitt av klubbens medlemmer nøt god mat og godt drikke.
Det var fra de yngste aktive til den eldste. Instruktører, foreldre, og topputøvere fra konkurransegjengen vår.

Når vi nå forlater klubbens 35 år og går inn i 2013 kan vi fastslå at klubben har en unik historie bak seg å bygge videre på.
Vi er sterke innen tradisjonell karate, organisatorisk, i konkurranser, og holder til i de beste klubblokaler noen karateklubb kan ha. Vi har til og med en egen dojo, for våre medlemmer, på Kreta.

Dojo på Kreta

 

Mizuchi er utviklet til en unik klubb uansett idrett i Norge med sin fagkunnskap, resultater og fasiliteter.

Styret ønsker alle medlemmer en god jul og alt det beste i det nye året som kommer!