Tradisjonen tro har vi bedt Shihan Henriksen om å oppsummere karateåret 2012. Her er hans versjon.

 

Skrevet av Geir V. Henriksen

Et veldig flott år for klubben igjen.

Innledning
“Det er alltid noe å lære, for den som vil”. “Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, han er bare ferdig”.
Visdomsord/leveregler vi i Mizuchi har forsøkt å ha som ledetråder i alle år. Jeg tror det har brakt oss dit vi er, i toppen, og kan bringe oss videre på en god måte.
Etter at vi er vel etablerte i kanskje de flotteste lokalene noen karateklubb har, er vi også kommet godt i gang med endringene både organisatorisk og faglig.
Dette har ført til en del endrede rutiner, som er i ferd med å bli innarbeidet. Vi har også god oversikt over økonomien, nå som alt er på plass i forhold til våre nye lokaler.
D
ette har ført til at vi har nedbetalt rundt 60 % av vår langsiktige gjeld i forbindelse med byggingen av de nye lokalene, i løpet av året. Planen er å kvitte oss med resten av denne gjelden i løpet av de neste 2 årene.

Våre nye treningslokaler på Dønski 

Vi har likevel som mål å fortsette å støtte våre konkurranseutøvere, samt ivareta alle de tradisjonelt trenende på samme gode måte som tidligere.
Men det kommer flere organisatoriske utfordringer på nyåret, som jeg tror vil være fornuftige investeringer i fremtiden.

Vi har som sedvanlige vært en av Norges mest aktive karateklubber, og hatt utøvere med på både seminarer og konkurranser i og utenfor Norge.
Vi har også investert i, og etablert, et eget treningsanlegg i Syden, på Kreta, hvor vi i august hadde trening gjennom 3 uker. Et unikt tilbud klubben legger opp til videre i årene fremover.

Kretaleir 2012:
Shihan Henriksen og Sensei Ek i den nye sommerleir dojoen på Kreta 
Kretaleir 2012:
Trening av shiko dachi i bølgene

Det hele etablert av styret på en rimelig måte, gjennom våre internasjonale forbindelser. Nok et banebrytende opplegg skapt av klubben. Du kan lese mer fra årets sommerleir på Kreta her.

Kontakten med Soke Inoue og våre gode svenske kollegaer har vært flott også i året som gikk, i tillegg til at vi har hatt besøk av andre topp karatefolk.
Soke Inoues seminarer er blant de beste i verden, og når man får det servert i egen klubb bør man kjenne sin besøkelsestid.
Tradisjonelt er det blitt 14 nye svartbelter i løpet av året, i tillegg til at 4 utøvere er gradert opp til 2. Dan.
Alle toppklubber innen konkurransekarate opplever generasjonsskifter og svingninger i resultatene. Det vil nok vi også gjøre. Men vi har hatt en utrolig stabilitet i toppen i nærmere 20 år, og det kommer stadig nye utøvere opp og frem.
Alle våre instruktører jobber svært godt i henhold til våre egne systemer. Graderingssystemet vårt er blitt forbedret, og konkurransesystemet vårt evalueres og følges opp av våre instruktører på en utmerket måte.
Vi har et klart mål om å være i toppen i Norge, og hevde oss sterkt internasjonalt i konkurranser. Dette krever at vi må være i stadig utvikling, og søke impulser hele tiden.

Konkurranseåret
Våre konkurranseutøvere har igjen vært svært aktive. Klubben har et styre som jobber for at både det tradisjonelle og konkurransebiten skal ivaretas best mulig. Det gir et godt utgangspunkt for suksess på begge områder.
Vi har deltatt på stevner her hjemme ved 10 anledninger, og i utlandet ved 16 anledninger. Til sammen på 26 stevner.
Alt er behørig omtalt av styret og undertegnede på disse sider.
I tillegg hadde vi kumiteseminar i klubben med Alexandre Biamonti, som er verdensmester og europamester en rekke ganger i kumite.

Det er et svært hyggelig konkurranseår å gå gjennom, så her kommer noen av resultatene i korte trekk.
Det begynte med at vi tok fire gull i et internasjonalt stevne i København i januar, ved Gitte H. Brunstad, Balder Hjerpaasen, Karl A. Svendsen og Hege Haavaldsen. 2 gull, 1 sølv og 1 bronse til brødrene Arik og Mikael Amroun ved 2 stevner i Frankrike, og 3 gull i Boden, Sverige, i februar ved Ronja Ek, Mariam Skogland og Fredrik Sundby.

I NM individuelt i mars tok vi 13 gull, og begge Kongepokalene.
Kongepokalene gikk dette året til Maria B. Roll, som tok sin første, og Stian Bagroen som tok sin femte.

Årets individuelle Norgesmestere er:

Våre 2 kongepokalvinnere:

Kumite kvinner senior – 55 kg
Maria B. Roll


Kumite herrer senior – 75 kg
Stian Bagroen

Kata jenter 12/13 år
Nivetha Kanagaratnam
Kumite jenter 12/13 år – 43 kg
Ronja Ek
Kumite jenter 12/13 år – 49 kg
Marie S. Sjåvik
Kumite jenter 14/15 år – 54 kg
Camilla T. Skaanes
Kumite gutter 16/17 år – 61 kg
Balder Hjerpaasen
Kumite gutter 16/17 år + 76 kg
Karl A. Svendsen
Kumite kvinner senior – 50 kg
Isabelle Aguilera
Kumite kvinner senior – 61 kg
Gitte H. Brunstad
Kumite kvinner senior – 68 kg
Caroline A. Thomassen
Kumite herrer senior – 84 kg
Jørn O. Hansen
Kumite herrer senior + 84 kg
Arik Amroun

I månedsskifte mars/april tok vi 1 sølv og en bronse i Italian Open, ved Gitte H. Brunstad og Hege Haavaldsen mens vi i april fikk to Nordiske mester i Yvonne Murray og Maria B. Roll, i Sverige.
Senere i april vant Gitte H. Brunstad Grand Prix stevnet i Tsjekkia.

I september tok vi 4 gull i Banzai Cup i Berlin, ved Arik, Mikael, Gitte og herrelaget, mens Gitte igjen ble historisk ved å vinne historiens første norske medalje i German Open, og i et Premier League stevne, med bronse i – 68 kg.

Lørdag 6.oktober deltok vi som sedvanlig i Heian Cup i Karlstad, Sverige. Denne gangen med en redusert tropp, sammenlignet med tidligere år.
Dette skyltes at landslagsledelsen hadde lagt samling til samme helg, og der hadde vi bortimot 10 utøvere. Synd at landslagsledelsen ikke ser verdien av å matche seg utenfor Norge for en rimelig penge, samt at svenskene hadde matchetrening hele søndagen. De vi hadde med til Sverige gjorde en flott innsats, og det ble 2 gull, 3 sølv og 6 bronse.
Gull til Christian T. Steen og Ronja Ek.
På søndagen fikk de matchet seg hele dagen med alt det beste svenskene har u.21 år.

I november dro vi igjen til Sverige ved 2 anledninger. Det ble 6 gull og beste klubb blant 50 klubber i Gøteborg Open. Vinnere ble Ronja, Maria, Gitte, Sebastian, Silje M. Vedvik og damelaget i kumite med Hege, Gitte og Maria. Så ble det 2 gull i Karate Kid Cup i Stockholm helgen etter ved Christian og Ronja.

Siste stevnet dette året var NM for lag i desember, hvor vi vant 6 gull, og satte et flott punktum for nok et fantastisk konkurranseår.

Vi vant følgende lagklasser i NM:

Lagkata damer åpen klasse:
Ronja Ek, Nivetha Kanagaratnam, Camilla T. Skaanes.

Lagkata damer senior:
Hege Haavaldsen, Silje Bondø, Maria B. Roll

Lagkata gutter 11 – 15 år:
Carl Gustav D. Myreng, Sebastian R. Tenmann, Håvard Ekker

Lagkumite jenter 14/15 år:
Camilla T. Skaanes, Nivetha Kanagaratnam, Maria Ø. Smith

Lagkumite damer senior:
Hege Haavaldsen, Gitte H. Brunstad, Maria B. Roll, Silje M. Vedvik

Lagkumite herrer senior:
Jørn O. Hansen, Arik Amroun, Mikael Amroun, Davor Sekelja


Vi har vært Norges beste klubb i alle konkurransene i utlandet hvor det har deltatt andre norske klubber samtidig, og listen under viser hva som er lagt til grunn for rangeringen.

Jeg vil takke mine medcoacher, våre dommere, og alle foreldre og ledere som har stilt opp og gjort en fantastisk jobb med konkurransegruppa. 

Våre dommere Erik J. Berg og Morten Lein Vår dommer Anthony K. Bratli

Instruktør:
Varshasb Farpajouh
Instruktører: Henrik Engelschiøn, Geir Lundahl,
Morten Lein, Frode Grjotheim
Instruktør:
Armend Kelmendi


Landslaget

Mange av våre beste ønsker dessverre ikke å satse på landslaget slik det drives i dag. Det er beklagelig å måtte gjenta dette i år igjen. Men, det gjelder ikke bare våre beste. Det gjelder utøvere som har vært de beste i flere klubber.
Mizuchi “forsyner” landslaget med gode utøvere hele tiden, uten at landslaget evner å få maksimalt ut av dem internasjonalt.
Når vi tilbyr å sende med utøvernes egen trener for klubbens regning, fordi vi har erfaring med at de presterer bedra da, blir dette av landslagsledelsen ansett for å være nærmest “truende” for landslagstrenerne, og avslått.
Det skulle tatt seg ut at våre utøvere presterte bedre dersom deres egen trener var med..
Nei, de mener åpenbart at de er best skikket, eller at kombinasjonsløsninger er uaktuelt og uheldig.
Man er mer opptatt av å forsvare sine posisjoner, enn av å tenke på utøvernes, og kanskje Norges, beste. Utøverne står på og trener hardt ved siden av å studere og jobbe. De har bare utgifter og ingen inntekter i sin idrett. De fortjener å bli respektert og støttet på den aller beste måten. De driver sin idrett ut fra idealisme, indre driv og glede. Da blir det klubben og landslagets oppgave å støtte opp rundt utøveren slik at ikke driv og glede blir borte.
Landslagsledelsen ser ut til å jobbe med ideen om at utøverne er til for trenerne, mens vi i Mizuchi jobber ut fra at trenerne er til for utøverne.
Et gjennomgående fenomen er også at landslagstrenerne tar ut sine “egne” utøvere, og reiser med dem. Med sine “egne” mener jeg sine klubbutøvere eller døtre/sønner.
Det skal sies at dersom man er kvalifisert ut fra kriteriene, så spiller det ingen rolle hvilken klubb eller slektskap man har. Men når man ikke er kvalifisert i henhold til kriteriene, stiller det seg annerledes.
Det siste uttaket landslagsledelsen har gjort, har man fraveket sine egne oppsatte kriterier så det suser, og slekt og klubbutøvere er tatt ut. Kanskje man burde endre kriteriene for uttak? Kanskje man burde endre på flere ting?
I karateåret jeg oppsummerer her, klarte ledelsen også å kjøre kassa tom før årets VM for seniorer i november. Dette førte til særdeles høye egenandeler for utøverne som hadde kvalifisert seg.
Mange utøvere opplever landslagsledelsen og deres opplegg som noe bra, og mye svært dårlig, og trekker seg fra landslaget. Ikke fordi disse utøverne er dårlige, de vinner jo over de gjenværende landslagsutøverne nasjonalt, og hevder seg bedre internasjonalt utenfor landslaget. Men, de gjennomskuer landslagsledelsen og vil ikke være med på opplegget. Individuell tilpassing og fleksibilitet virker det som er fremmedord. Det er trist for norsk konkurransekarate at dette får fortsette.

Årets rangering av landets beste konkurranseklubber
Som sedvanlig vil jeg rangere de beste norske konkurranseklubbene i henhold til medaljer ved oppsatte stevner av landslagsledelsen. Det finnes en rekke stevner klubben har deltatt på, hvor vi har tatt medaljer, men de er holdt utenfor. Det finnes også flere stevner hvor landslaget har deltatt uten at det er blitt medaljer eller plasseringer til de beste klubbene.
Innen Norden tas i min vurdering kun gull med. Jeg tar forbehold om at jeg har oversett noen medaljer.

  NM ind    NM lag  Italian Nordisk  Banzai  German  Gøteborg 
 1. Mizuchi kk 13 gull  6 gull  1 sølv 1 br 2 gull   4 g 2 s 4 b 1 brons 6 gull 
 2. Stavanger kk   3 gull     2 gull        2 s 3 b     
 3. Troll kk   2 gull 3 gull          

Vi kjører på med trening for våre konkurranseutøvere gjennom julen. Vi er midt i sesongen, og klubben har store internasjonale stevner foran seg i januar og utover vinteren/våren.
Paris Open og Ishøj kumite Cup i København står på planen for januar.

Jeg ønsker alle en trivelig jul og de beste ønsker for det nye (karate) året som kommer!