De avsluttede graderinger ga klubben 6 nye svartbelter

For andre gang ble det avholdt graderingsleir i våre nye lokaler.
Mange utøvere, satte det hele på en skikkelig prøve organisatorisk og plassmessig.

Det ble kjørt treninger fra kl. 10.00 om formiddagen til 18.00 på kvelden, lørdag og søndag. Hele 9 instruktører fra klubben deltok. Det var delt inn i grupper i henhold til alder og ferdighet.

Leirdeltagerne fikk skikkelig spissing av graderingspensumet sitt i løpet av helgen. Vi tror mange kanskje fikk det nødvendige siste løftet, som gjorde at graderingen ble bestått, eller at de fikk en høyere klasse en de ville fått dersom de ikke hadde vært med på leiren. Det ble denne gangen brukt mye tid på fordypelse i kataer gjennom trening av bunkai. Vi mener å se en klar forbedring på dette området.

Videre begynner det innførte graderingssystemet fra 2010 å gi resultater i form av bedre tradisjonell karate. Gradering til svart belte er den graderingen som vanligvis tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Det er liksom noe eget med det å skulle bestå en gradering til svart belte, og kunne ikle seg den fargen på beltet som du skal ha resten av ditt karateliv.
 
 


Denne gangen var det Maria Ø. Smith og Håvard Ekker som tok jr.1. Dan, mens Torill Dyrkorn og Christian Krane bestod 1. Dan. 


Det ble også avholdt en gradering noen dager etter leiren, for de som ikke hadde anledning til å delta på selve leiren. Det ga søstrene Keerthiga og Nivetha Kanagaratnam jr. 1. Dan.

De som ikke bestod graderingen sin denne gangen må bare stå på videre.

Styret gratulerer alle som bestod, og spesielt våre nye svartbelter, med vel gjennomført gradering.

Vi vil også rette en takk til alle instruktører som hjalp til med å få hele leiren til å flyte flott. Arrangementet bestod med glans, og ble et flott punktum for våren 2012.