Muzli gjorde sine saker så bra under NM, at dommerkomiteen besluttet å gi ham høyeste nasjonale dommerlisens.Muzli, som opprinnelig kommer fra Montenegro, har vært i klubben i 20 år.


Han har drevet med karate like lenge som undertegnede, og har lang erfaring også som dommer.

Han har dømt internasjonale stevner utenom EM og VM, og har nå høyeste nasjonale dommerlisens.

Vi gratulerer Muzli med A lisens og ønsker ham lykke til videre med dommergjerningen.