INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE


Tid: Tirsdag 10. april 2012, kl. 18.30


Sted: Klubbens lokaler i Dønskiveien 43 C, 1346 Gjettum


Saksliste:

Pkt. 1. Valg av styre.

I følge vedtektene:
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIF`s lov § 2-5.

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIF`s lov § 2-9.

Saksdokumenter vil finnes i klubbrommet i våre lokaler i Dønskiveien 43 C 2 uker før møtet.