Over 50 utøvere fra Sverige, Troll k.k, Skedsmo k.k 
og klubben, fikk solid innføring i taktikk og trening i 
forbindelse med de nye kumitereglene.

       
Shihan Larsson, Muzli, Shihan Henriksen, Emilio Merayo
Shihan Henriksen hadde i samarbeid med Shihan Larsson fra Sverige, invitert det svenske utviklingslandslaget, ledet av Joakim Engman, og dommere og utøvere fra både Sverige og Norge, til seminar i klubben i helgen.Det svenske karateakademiet var også representert med 4 utøvere, under ledelse av Omar Ahmedin. 
Av plasshensyn hadde vi begrenset det til ca. 50 utøvere i alderen 12 – 20 år.
En del av våre svenske gjester bodde i klubben, mens andre bodde på hotell i Sandvika.

Shihan Henriksen med seminarets dommere 

Målsetting var at både coacher, utøvere og dommere skulle bli best mulig kjent med mulighetene og det taktiske, i forbindelse med de nye reglene.

Shihan Henriksen ledet fredagen og lørdagen, mens de svenske trenerne ledet søndagens økt.Fredag kveld ble det holdt teori og praksis rundt taktikk og trening i forhold til de nye reglene.
Teori skulle omsettes i praksis ved forskjellige arbeidsoppgaver.
Lørdag morgen ble det igjen litt teori, samt mer trening på håndtering av det taktiske, muligheter i forhold til de nye reglene, og nye konkrete arbeidsoppgaver.
Yvonne i matching

Lørdag ettermiddag rigget dommerne til fullt opplegg med sekretariater og dommere på 2 matteområder.

Alle utøverne fikk gå minimum 4 matcher, slik at det ble avviklet over 100 kamper.
Shihan hadde satt opp tidsskjema, slik at alle fikk konkret begrenset tid å være tilstede på.
Mellom de forskjellige aldersgruppenes kamper ble det holdt evalueringspauser, og dommere og funksjonærer ble traktert på beste måte av Shihans kone Kari, med mat og drikke.
Matchingen var flott trening for både utøvere og dommere av de nye reglene.
Stinn brakke

Søndag morgen kjørte de svenske trenerne sparreøkt, slik at alle kunne prøve seg i forhold til impulser fredag og lørdag.

Etter denne økten ble treningsseminaret avsluttet og alle reiste hjem til sitt.
Det hele var svært lærerikt, og våre gjester var fulle av lovord om opplegget, våre systemer og prinsipper for kumite, og våre fasiliteter.
Vi takker alle som stilte opp og bidro til at det hele ble så vellykket.