Lørdag fikk vi besøk av Sarpsborg karateklubbs barn til stevne.

 

Våre utøvere

Sensei Juan Lopez hadde med seg 23 utøvere, 2 coacher, en dommer, og foreldre. De hadde som vanlig leid buss for å forflytte seg, og vi hadde rigget til stevne i vårt nye klubbanlegg med 2 matteområder.

Alle fikk gå minst 2 kata og 2 kamper. Utøverne var satt opp mot hverandre etter alder, høyde, og erfaring, i et samarbeid mellom Sensei Lopez og undertegnede.

Det var mye flott karate å se, både fra gjester og vertskap. Dette er 2 av de sterkeste klubbene på barnesiden i Norge, og det var nok noen fremtidige karatestjerner vi så denne lørdagen.

Ikke lett å avgjøre hvem som var først

Det viktigste var at alle fikk prøve seg, og at det å skulle utvikle seg i positiv retning var det som stod i fokus. Samtidig fikk debutanter en fin innføring i konkurransekarates regler og praksis. Det ble ikke rangert innen de enkelte klassene. Kun kjørt kamper.

Vi takker Sarpsborg for besøket, og benytter også sjansen til å takke våre dommere, Anthony, Morten og Erik for hjelpen. Varshab, Edi og Balder fikk også prøve seg som dommere, og kom fint ut av det. Også en takk til foreldre som stilte i sekretariatet.

Alle fortjente medalje