Den sedvanlige graderingsleiren før sommeren ble for siste gang avholdt i klubbens lokaler.

 

Det var siste gang vi gjorde det, da gradering til jul kan skje i våre nye lokaler. I kjente og trygge omgivelser presterte all veldig bra. Med omlegging til det nye graderingspensumet var det noen av beltegradene som fikk det tøft, men de greide overgangen svært bra.

Barnepartiene har helt klart hatt glede av det nye pensumet allerede, da vi allerede nå kan se at dette fører til mer kvalitet.

Vi fikk 6 nye svartbelter. Sebastian Tenmann og Erling Ljungren jr. 1. Dan, Vibeke Husebye, Ole Dieserud, Erik Berg og Cato Furuberg 1. Dan. I tillegg fikk vi en ny 2. Dan i Yngve Berntsen, og 3. Dan til Georg Marciuch.

Nye svartbelter. Bak fra v. Vibeke, Erling, Ole, Shihan Henriksen, Erik og, Cato. Foran: Sebastian. (Yngve og Georg var ikke der da bildet ble tatt.)

Styret takker Shihan og alle våre Senseier for vel gjennomført instruksjon på denne graderingsleiren. En spesiell takk til Sensei Britt Haavaldsen, som organiserte det meste fra a til å.

Vi gratulerer alle som graderte seg med vellykket gradering!

Brun- og sortbelter
Mikael og Henrik