Graderingsleir i slutten av mai.

 

Graderingsleiren før sommeren er denne gangen lagt til helgen 28 og 29. mai. Leiren blir avholdt i klubbens lokaler. Se oppslag i klubben samt at dere finner opplysninger om tider her.

Stå på og møt sommeren med bekreftelse på at dere i løpet av våren innehar enda bedre kjennskap til karate som kampkunst.

Treningstider:

  Lørdag Søndag 
Barneparti    
Nybegynnere – gult 14:30 – 16:00 10:00 – 11:00 
Oransje stripe – brun stripe 16:00 – 17:30 12:00 – 13:00
     
Voksne    
Nybegynnere – blått  10:00 – 12:00  14:00 – 15:00 
Brunt – sort 12:00 – 14:00 16:00 – 17:00
  
Barn med brunt og svart trener og graderer sammen med de voksne
  
  
Gradering:
Søndag
Barneparti
Nybegynnere – gult 11:00 – 12:00
Oransje stripe – brun stripe 13:00 – 14:00
   
Voksne
Nybegynnere – blått 15:00 – 16:00
Brunt – sort 17:00 – 18:00