De nye lokalene skal nå innredes.

 

Fra v. John Dahlstrøm, Vahid, Philip, Toril, Erik og Morten i hallen

 

Materialer begynner å komme til innredningen av de nye lokalene. Den første dugnaden ble derfor å få inn noen materialer i lokalene. En liten halvtimes dugnad for 7 personer tirsdag kveld.

De første som deltok var Shihan Henriksen, Toril Dyrkorn, John P. Dahlstrøm, Philip Dahlstrøm, Erik Jensen, Vahid Syadat og Morten Lein.

Alle måtte gjennom en liten innføring i sikkerhet (SHA) og ble utstyrt med hjelmer og vernesko. Shihan Henriksen er hovedverneombud for klubben som entreprenør, og ledet det hele.

Morten Lein t.v og Philip Dahlstrøm t.h.

Klubbens medlemmer vil etter hvert bli bedt om å hjelpe til å foreta enkle ting på kveldstid eller i helger. Etter hvert som ting skal gjøres vil man måtte trå til på kort varsel.

De som var med på den første dugnaden fikk ett døgns varsel. Men alle var svært begeistret og fulle av lovord om de nye lokalene.

Sørg for at du har vært med på å få i stand de nye lokalene!

Philip, Toril og Morten midt i klubbhuset
Toril, Morten, Vahid, John og Philip i inngangspartiet