For å møte de økte utgiftene i forbindelse med overgang til de nye, flotte lokalene, ble kontingenten økt av årsmøtet.

 

Klubbens kontingenter har stått stille og ligget lavt i en årrekke. I løpet av sommeren vil klubben flytte inn i nye, store lokaler, med gode parkeringsforhold. Det nye anlegget som bygges ligger på Dønski, i Dønskiveien 43.

Årsmøtet vedtok å øke kontingenten for å møte de vesentlig større utgiftene i forbindelse med driften av de nye, store lokalene. For å trene i et av verdens fineste karateklubbanlegg, og i Norges beste karateklubb, vil det bli en økning for nye barn på kr. 45 per mnd. For alle andre u.17 år vil det bli en økning på kr. 55 per mnd., mens 18 år + får en økning på kr. 75 per mnd.

Styret ber derfor alle som ikke har satt høy nok belastningsgrense på sine avtalegiroer i henhold til de nye kontingentene, om å gi beskjed om ny øvre belastningsgrense snarest for å unngå purringer.

De som er usikre på hva de satte som øvre belastningsgrense, vil få purring dersom grensen er for lav til at BBS kan trekke fra deres konto. Da må dere gi beskjed om å heve grensen.

Shihan Henriksen forteller at arbeidet er i rute og at en del av medlemmene må regne med å gjøre noe dugnadsinnsats. Han sier videre at anlegget skal stå helt ferdig til fellesferien.

Da er det bare å stille velvillig opp på dugnad, trene hardt, og glede seg til å komme inn i de nye, flotte lokalene.