Innkalling til årsmøte for Mizuchi karateklubb 2011.
Klubbhuset 10. mars kl. 18.

 

Tidspunkt: Torsdag 10. mars kl. 18.00
Sted: Klubbhuset Mizuchi k.k. Bærums Verk
    

 1. Godkjenning av dagsorden.
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av 2 representanter til å underskrive referat.
 5. Behandle årsberetning 2010.
 6. Behandle regnskap 2010.
 7. Behandle innkomne forslag/saker.
 8. Fastsette kontingent.
 9. Behandle budsjett 2011.
 10. Valg av styre, teknisk komité og valgkomitè.
 11. Valg av revisor.
 12. Bestemme tid og sted for neste årsmøte.