Tradisjonen tro har vi bedt Shihan Henriksen om å oppsummere karateåret 2010. Her er hans versjon.

 

Tradisjonelt

2010 kommer til å gå over i Mizuchis historie som en milepæl.

Etter grundige vurderinger valgte klubben i juli å forlate Kofukan organisasjonen. Jeg var selv den som startet organisasjonen i Norge i 1978, den gang Shukokai Norge, etter å ha vært i utlandet og trent med de forskjellige toppinstruktørene innen det som senere ble Kofukan. Sammen med Egon Solem i Stavanger, ledet vi organisasjonen de første årene.

Vi har gjennom årene vært vitne til en utvikling innen flere felt i den internasjonale stilartsorganisasjonen, som gjorde at vi etter nøye overveielser søkte nye veier å gå. Etter å ha vært med på vårt siste stilarts VM i april (red. kom.: omtales lenger ned i artikkelen), med tilhørende møter, valgte vi noen måneder senere å forlate organisasjonen i forståelse med både den nasjonale og internasjonale organisasjonen. Vi mente det var på tide å gå nye veier, og vi hadde i lengre tid også hatt samarbeid med Soke Yoshimi Inoue 8. Dan Hanshi.

“En fantastisk tekniker og pedagog, som sosialt er usedvanlig flink” var Shihan Henriksens karakteristikk av Soke Inoue etter hans besøk i november

Alle kjenner historien rundt Soke og vårt forhold til ham, så jeg skal ikke utbrodere det mer, enn å si at jeg er helt overbevist om at dette var et riktig skritt å ta. Jeg tok derfor initiativ til å danne Inoue Ha Norway, som er det offisielle forkortede navnet på den nye stilartsorganisasjonen i Norge. Den skal ivareta Inoue-Ha Shito-Ryu i Norge. Alle som ønsker kan kontakte undertegnede for samarbeid.

Soke Inoue er anerkjent som kanskje den beste instruktøren i verden innen Shito ryu, og hans elever har gjennom de siste 30 år vært de beste innen konkurranse-kata også. Slike store endringer fører ofte til ny entusiasme, noe vi klart så da Soke Inoue inviterte alle Dan-graderte som hadde rett til å gradere seg, til å gradere seg for ham i november. Dette førte til at 14 av våre instruktører og trenende la seg i selen, og trente graderingsstoff tidlig og sent, hverdager som søndager, i perioden frem mot Sokes besøk.

Bak fra v.: Vahid, Geir H., Morten, Soke Inoue, Robin, Rasmus og Shihan Henriksen.
Foran fra v.: Kim, Britt, Malene, Iselin og Maria. Ikke til stede: Henrik, Karl og Gitte.

Undertegnede fikk også beskjed om at hans gradering stod for tur, men at i motsetning til det som er vanlig på slike høye grader, måtte jeg vise kataer. En spennende og morsom utfordring for meg også. Alle jobbet hardt og ble belønnet med nye grader, som er behørig omtalt annet sted på disse sider.

Det tradisjonelle året 2010 har derfor vært svært preget av alt rundt denne omleggingen. Vi har laget et helt nytt pensum for treninger og graderinger, som vi har stor tro på vil høyne vårt nivå på tradisjonell karate. Vi skal også endre noe teknisk, og i kata. Vi regner med en overgangsperiode for omleggingen frem til sommeren 2011. Med denne omleggingen, 10 nye 2. Dan, 1 ny 3. Dan, 2 nye 4. Dan og undertegnede til 7. Dan, er det vel på sin plass å si at 2010 har vært det viktigste tradisjonelle året i klubbens 33 år lange historie.

Også svært viktig er det at byggingen av vår nye dojo kom i gang i 2010. Den skal stå ferdig sommeren 2011, og vil gi alle betydelig bedre treningsforhold.

Konkurranse

I fare for å gjenta meg selv gjennom en årrekke, må vi fastslå at 2010 også har vært et godt år for våre konkurranseutøvere.

Blid Shihan Henriksen og like blid Caroline

Det startet med at Caroline A. Thomassen tok bronse i kumite i 18-21 år i jr. EM i februar. I samme mesterskapet var Gitte H. Brunstad i bronsefinalen i kumite i sin nye aldersklasse 18-21 år, mens Mikael Amroun var i kvartfinalen i kumite i 18-21 år.

I mars satte vi historisk rekord i antall NM gull i individuelt NM for 13 år og oppover. 13 gull, 9 sølv og 5 bronse tror jeg blir tøft å slå.

I april stilte vi i vårt siste stilarts VM innen Kofukan organisasjonen, og klubben tok alene 16 av Norges 17 gull. De neste nasjonene var Russland med 6 gull, og Sør Afrika med 5 gull. En avskjed med Kofukan konkurransene etter 32 år vi nesten bare kunne drømme om.

Kim F. Henriksen tok sitt 50. NM-gull.
En rekord det kan bli vanskelig å slå.

Vår innsats i dette avskjedsmesterskapet påvirket nok negativt våre resultater i Nordisk mesterskap, som gikk samme helg, og som førte til at en rekke av våre utøvere måtte reise mellom Tallin og Stockholm for å konkurrere begge steder samme helg. Klubben satte umåtelig pris på de av våre utøvere som viste lojalitet i forhold til dette. At det nok påvirket deres innsats i Nordisk på en negativ måte, er hevet over enhver tvil, samt at de ikke hadde med seg sin faste trener til Nordisk. Det ble sølv på Hege og Iselin som beste resultater for våre.

I høst har vi vært beste norske klubb i Banzai Cup i Tyskland og beste klubb totalt i Heian Cup i Sverige, av ca. 60 deltagende klubber.

Avslutningen av konkurranseåret var NM for lag i slutten på november, hvor vi nok også satte historisk rekord med 7 gull og 2 sølv. Sølvmedaljene kom som dobbeltseier i 2 av de 7 klassene vi stilte i. Totalt ble det avviklet 11 klasser. Klubbens resultater i lag NM tror jeg også blir svært vanskelig å slå i fremtidige lag NM.

Bak våre 13 år+ utøvere har vi en rekke talentfulle unge utøvere, som vi helt sikkert vil høre mer om i fremtiden.

Landslaget

Våre eldste seniorer har vært suverene her hjemme i både individuelt og lag NM, men dessverre føler ingen av dem for å satse på landslaget. Synd, da flere er i alderen 23 – 28 år. En alder som regnes som gunstig for topputøvere internasjonalt. Våre yngre seniorer og utøvere i aldersbestemte klasser satser på landslaget, og hevder seg helt i Europa og verdenstoppen. Vi har per i dag 7 utøvere med landslagskontrakt, og ytterligere 8 som er i landslagsbildet. Alle er u.21 år.

I Norge sliter landslaget med å holde på de beste seniorene, og ingen av de som er på landslaget i skrivende stund har greid å hevde seg mot våre klubbseniorer. Det er ikke bra for Norge, men landslaget har en langsiktig satsning som muligens vil bære frukter dersom de evner å holde på de unge som satser hardt i dag. De har ikke greid det med de som var topp internasjonale seniorer for bare 2-3 år siden, men vi lever i håpet. Det er dessverre mange krav, og trusler om sanksjoner, men få gulrøtter.

I skrivende stund er uttak til jr. EM i februar 2011 blitt gjort. Fra klubben er Balder Hjerpaasen (15), Hege Haavaldsen (16), Iselin K. Pedersen (17), Robin Murray (18) og Gitte H. Brunstad (19) tatt ut. Jeg gratulerer alle med uttaket. Vi skal legge det vi kan til rette for at dere skal være så godt forberedt som mulig.

Balder, Hege, Iselin, Gitte og Robin (Foto: kampsportforalle.no)

Rangering av de beste konkurranseklubbene i Norge

I henhold til tradisjonen, setter jeg opp min egen rangeringsliste over konkurranseklubbene i landet. I år har jeg lagt til grunn de offisielle utenlandsstevnene landslaget satte opp, hvor norske tok medaljer, samt NM individuelt og for lag.

Skedsmo k.k har skjøvet Stavanger k.k ut av topp 3, noe familien Fjeldberg nok skal ha mye av æren for. De 3 talentfulle søsknene gikk fra Tiger k.k til Skedsmo k.k. og har konkurrert for Skedsmo i 2010. De har stått for alle Skedsmos medaljer i rangeringen, unntatt 1 individuelt NM gull.

Her er min rangeringsliste over de 3 beste karateklubbene i Norge 2010:

  Jr. EM  NM ind.   Nordisk   Heian Cup   Banzai Cup   Lag-NM 
1. Mizuchi k.k.  bronse og 5. pl.  13 gull  2 sølv  9 gull  1g, 1s, 3b  7 gull 
2. Skedsmo k.k.  sølv 4 gull  1 gull  3 gull  1b 0 gull
3. Troll k.k.  5. pl.  2 gull  1 gull  1 gull  1b  1 gull 

Våre konkurranseutøvere går en aktiv treningsjul i møte, da det rett etter jul er store stevner som Paris Open i januar, og jr. EM i Serbia i februar.

Jeg ønsker alle klubbens medlemmer, og alle våre lesere, en trivelig jul, og de beste ønsker for et godt nytt (karate)år!