Den sedvanlige graderingsleiren før jul ble for første gang avholdt i klubbens lokaler.

 

Barnepartiet trener

Da vi ikke lenger er i stilartsforbund med de andre Kofukan klubbene, valgte vi å avholde vår graderingsleir i klubbens lokaler. Det var kanskje første og siste gang vi gjorde det, da vi håper at gradering til sommeren kan skje i våre nye lokaler. Hvis ikke vil graderingen skje i våre gamle lokaler, da det lot seg gjennomføre, selv om det selvfølgelig var trangt til tider.

I kjente og trygge omgivelser presterte all veldig bra. Med omlegging til det nye graderingspensumet var det noen av beltegradene som fikk det tøft, men de greide overgangen svært bra.

Gradering av barnepartiene

Barnepartiene har helt klart hatt glede av det nye pensumet allerede, da vi allerede nå kan se at dette fører til mer kvalitet.

Vi fikk 5 nye svartbelter, Ronja Ek, Stian Tvenge, Frode, Silje M. Vedvik og Aina Vedvik . I tillegg fikk vi en ny 2. Dan i Silje Bondø.

Foran fra v. Silje Bøndø, Aina Vedvik, Ronja Ek, Silje M. Vedvik, Stian Tvenge, Frode Grjotheim
Bak fra v. Sensei Ek og Shihan Henriksen

Styret takker Shihan og alle våre Senseier med vel gjennomført instruksjon på denne graderingsleiren. En spesiell takk til Sensei Britt Haavaldsen, som organiserte det meste fra a til å.

Vi gratulerer alle som graderte seg med vellykket gradering!