Våre nye lokaler er påbegynt og skal stå ferdige neste sommer.

 

Grunnarbeidene er i gang, og man kan allerede ane størrelsen på lokalene. Det blir en helt ny verden for klubben både når det gjelder lokalene og parkeringsforholdene. Selve kampsporthallen blir på 270 m2, mens klubbhuset blir på 202 m2 netto, pluss et teknisk rom på 51 m2. Bygget reiser seg på Dønski, med innkjøring fra Dønskiveien. Vi vil følge utviklingen av bygget her på våre sider.

Bildet viser klubbhuset nærmest, deretter hallen og så en del av barnehagens underetasje