Forlater Kofukan organisasjonen og slutter seg til Soke Yoshimi Inoues organisasjon.

 

Dette har vært en lang prosess. Mange andre klubber og personer før oss i historien har vært igjennom lignende prosesser i forhold til sine organisasjoner. Det er ikke noe nytt eller unikt at klubber eller personer forlater en organisasjon, for å slutte seg til en annen, stå alene, eller danne nye organisasjoner.

Nå er det vår tur. Mizuchi har i mange år kikket til Teruo Hayashi og hans elevers tolkning av shito ryu. Spesielt en av hans toppelever, Yoshimi Inoues tolkninger og oppfostring av elever. Etter at Hayashi døde i 2004, har Yoshimi Inoue dannet sin egen organisasjon.

Soke Inoue har vært på besøk i klubben, og er tidligere presentert på våre sider. I følge våre mest erfarne, er dette den shito ryu formen vi har ligget nærmest i mange år. Vi har derfor i mange år måttet justere oss litt foran våre Kofukan stilartsmesterskap i kata. Uansett er ikke shito ryu organisasjonene langt fra hverandre når det gjelder teknikk.

Våre justeringer har alltid vært kronet med topplasseringer også i kata i de internasjonale stilartsmesterskapene innen Kofukan organisasjonen, som er fortsettelsen av den organisasjonen vi har tilhørt siden klubben ble stiftet i 1977. Senest i april i år, med 3 gull, 2 sølv og 5 bronse i kata på klubbens utøvere. I kumite tok vi denne gangen 13 gull, 4 sølv og 2 bronse i dette internasjonale Kofukan mesterskapet. I kumite har vi alltid fulgt vårt eget kumitesystem, utviklet av Sensei Henriksen.

Overgangen til den nye organisasjonen betyr at vi vil endre noe på de tekniske prinsippene. Endringene er små, men vi føler de er vesentlige og vil falle naturlig. Det er minimale endringer i rekkefølger på kata. Kanskje er det viktigste at vi vil gå for mer kvalitet fremfor kvantitet.

I dag er pensum for tradisjonelt trenende etter vår mening for stort, og fører til for lite fordypning og kvalitet. Det vil si at vi lager vårt eget graderingspensum i henhold til samarbeid med Soke Inoue. Den røde tråden i dette vil være kvalitet fremfor kvantitet.

Samtidig skal vi ta vare på tradisjonene. Kort sagt mindre graderingspensum, med bedre mulighet for fordypning og kvalitet. Mer i tråd med de fleste andre stilarter.

Det blir en spennende tid fremover, som styret mener vil kunne gjøre oss enda sterkere i karate, både tradisjonelt og konkurransemessig. Innen oppstarten i høst skal det meste være på plass. Våre instruktører vil jobbe gjennom hele sommeren med det nye graderingspensumet for å sikre dette.

Og, som Sensei Henriksen sier, jeg er den eldste instruktøren i klubben. Kan jeg klare å omstille meg, så kan selvfølgelig alle de som er yngre enn meg klare det.