Det var i hovedsak kata Chatanyara Kushanku som ble jobbet med da Lennart Larsson, 7. dan Inoue Ha Shito Ryu, var på besøk.

 

Lennart Larsson og gruppen av sortbelter

Denne kataen er en av verdens mest populære shito ryu kata, og brukes ofte i finaler i store mesterskap. En lang og vanskelig kata, med mye variasjon.

Det ble nesten som en styrkeøkt, da Larsson presset utøverne på beinstyrke under treningen av kataen. Konkurranseutøverne fikk definitivt en ny utfordring, og det ble jobbet i 3 timer med denne kataen. Spennende med Larssons vektlegging av riktig vektoverføring og balanse.

Lennart Larsson instruerer

En av verdens beste katautøvere, Antonio Diaz, Venezuela, går denne kataen på samme måten (se video under). Vi ønsker som vanlig å lære av de beste for å bli bedre selv. Larsson gikk også igjennom hans stilartsorganisasjon versjoner av Pinan kataer. Dette viste at det er små variasjoner mellom våre og deres kataer i så måte, men hvor Larsson igjen mente vi hadde en del å hente på vektlegging av balanse og riktig tyngdeoverføring.

Spennende og nyttig dag for alle katainteresserte med Lennart Larsson. Midt i ferietiden var det ca. 20 brun og svartbelter som hadde satt av tid til seminaret.