Mizuchi skal i gang med å bygge nye lokaler, og i den forbindelse dro undertegnede ned til Kristiansand for å få tips av Terje Årdal.

 

Mizuchi har holdt til i sine nåværende lokaler i 25 år, og lokalene har definitivt gjort jobben sin. Men, vi må erkjenne at de alltid har vært trange og kummerlige, og at det er på tide med nye og bedre forhold.

Den største fordelen med våre nåværende lokaler har vært at vi har kunnet disponere lokalene til alle døgnets tider, året rundt. Vågsbygd karateklubb har gjennom et prosjekt bygget store, moderne egne klubblokaler. Prosjektet er gjennomført med støtte fra stat, kommune, forbund, stiftelser, sponsorer, egne oppsparte midler og dugnadsinnsats. Dette er helt i tråd med vårt eget planlagte prosjekt.

Resultatet er blitt en moderne klubb, med mattelagt treningsflate på ca. 300 kvm, store klubblokaler, kjøkken, møterom, lager, og garderober. Undertegnede ønsket å lære av Vågsbygd k.k sine erfaringer, og dro ned for å møte klubbens hovedinstruktør, Terje Årdal, 6. Dan Shorin Ryu.

Deres stilartsorganisasjon har for tiden besøk av sin Sensei på verdensbasis, T. Watanabe. Dermed fikk jeg også møte den meget sympatiske og trivelige senseien til Terje, og for øvrig også senseien til min gamle landslagskollega, konkurrent og venn, Gunnar Nordahl. Gunnar grunnla i sin tid de første Shorin ryu klubbene i Norge, og var Terjes instruktør. Gunnar er i dag Norges mest betydelige, internasjonale, karatepolitiker.

 

 

Lokalene kunne deles inn i to ved forheng av lydmatter, som skjermet godt for støy, slik at ikke de to gruppene skulle forstyrres hverandre for mye. Videre hadde de smarte løsninger for oppheng av sekker, som kunne svinges inntil veggen når de ikke var i bruk.

Fordi klubbrommet ligger i etasjen over treningshallen, hadde de et kamera oppunder taket i det ene hjørnet av treningshallen, slik at foreldre som vill vente på sine håpefulle kunne se dem trene, på en skjerm i klubbrommet.

Terje viste meg rundt, og delte villig deres erfaringer og lærdom fra den prosessen de hadde vært gjennom. Da vi var i klubben denne lørdagskvelden, var det også noen utøvere som trente for seg selv, før de skulle se Grand Prix.

Noe av det fine med at klubber får sine egne lokaler er nettopp dette med at man er fullstendig herre over alle døgnets timer når det gjelder trening. Man får også en tilhørighet til klubben, som man ikke får dersom man ikke disponerer egne klubblokaler. Terje var derfor klar på at dette var stort for klubbens fremtid, og klubben er nå landets tredje største karateklubb.

Etter en sosial sammenkomst på den trivelige havnen i Kristiansand, og overnatting, kunne jeg returnere til hjemlige trakter med en del tips til vårt eget prosjekt.

Jeg gratulerer Vågsbygd karateklubb med nye flotte lokaler, og takker Terje Årdal for hans tips og innspill. Med enda mer kunnskap og erfaringer, gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet med å bygge nye lokaler for vår egen klubb. Vår tomt på Dønski er nå ryddet, og grunnarbeidene starter i sommer. Etter hvert som råbygget blir ferdig utover vinteren, vil klubbens dugnadsarbeide starte.