Sportssjefen nekter de beste fra regionen. Får ikke stille i Regions EM for lag. Skylder på prosedyrer han selv har vært med på å lage.

 

Sett i lys av de sterke innleggene som har kommet før på disse sider rundt landslagsledelsens disposisjoner, setter ikke denne saken landslagsledelsen i veldig mye bedre lys, snarere tvert i mot.

Dette er saken: I slutten av mai i år, arrangeres det årlige EM for regionslag, 14-17 år og seniorer 18 år+. En ren lagkonkurranse, uten individuelle klasser. Landslagsledelsen med sportssjefen på topp, ønsket i utgangspunktet å stille med lag, men de ombestemte seg nylig, da det virket som det var laber interesse blant landslagsutøverne.

Undertegnede tok da initiativ overfor noen av klubbens landslagsutøvere og internasjonale topputøvere, for i samarbeid med andre klubber, kanskje å stille med slagkraftige lag for egen regning. Det jeg så for meg var å sette sammen lag fra landslagets satsningsgruppe og Norges beste seniorer fra siste NM, som alle er i regionen. Utøvere med bred internasjonal erfaring og medaljer fra store internasjonale stevner.

Et senior herrelag hvor det skal være 5 utøvere og man kan ha 2 reserver, kunne for eksempel bestå av Lars F. Berrum, vinner av NM + 84 kg, Arik Amroun, sølv i NM + 84 kg, Stian Bagroen, vinner av NM – 75 kg, Espen C. Skretting, sølv i NM – 75 kg, Martin Heede, landslagsutøver og vinner av NM – 67 kg, Mikael Amroun, sølv i NM – 84 kg og landslagsutøver, Kim A. Werner, bronse i NM i – 84 kg. Alle utøverne har vært, eller er landslagsutøvere. Alle er i alderen 18-26 år.

Vi har også samtlige klassevinnere i NM i kumite for damer, for 14 år og oppover i regionen, hvor de fleste er med i landslagsstammen. Det kunne fort blitt et par lag fra denne gruppen.

Guttene i alderen 14-17 år er også svært sterke i regionen. På denne måten kunne en rekke av regionens og landets beste utøvere, få god internasjonal matching og sjansen til å representere regions Norge på sterke lag.

Jeg rettet en forespørsel til landslagsledelsen på hvordan de ville stille seg til dette, slik at jeg ikke satte himmel og jord i bevegelse for å organisere et opplegg som viste seg å være bortkastet. Det ble blankt avvist av sportssjefen, med begrunnelse at dersom ikke landslaget lager et opplegg og reiser, så skal ingen andre lage et opplegg, da dette er et offisielt arrangement! Dette i følge forbundets prosedyrer.

Jeg prøvde å finne saklige argumenter for sportssjefens nekt og prosedyrer, for meg selv, men fant ingen. Derimot fant jeg mange argumenter for å stille.

  1. I og med at landslaget ikke sender noen, tar man ikke plassen fra noen. Dessuten er flere av de vi hadde tenkt til å sende i landslagsstammen uansett.
  2. Det burde kunne gjøres i samarbeid med landslagsledelsen, som helt frem til nylig var interessert i å sende lag.
  3. Landslagsledelsen slipper alt arbeidet rundt organiseringen, og må kun sørge for påmelding, noe administrasjonen kan gjøre etter å ha mottatt ferdig opplegg fra undertegnede. Utover dette vil de bli holdt fullstendig oppdatert på alt av undertegnede, som så mange ganger før.
  4. Andre land stiller med regionslag blandet av landslagsutøvere og klubbutøvere på samme måten.
  5. Undertegnede har nylig vært med å lede tropper som har representert Norge, og vært en del av trenerteamet for landslaget de siste 5 år. I tillegg er jeg den treneren i Norge som deltar på flest internasjonale stevner, med de største troppene, og har med et solid støtteapparat hver gang. Dette har jeg holdt på med i nærmere 35 år. Det burde kunne garantere for opplegget.
  6. Det koster forbundet ingenting.

Jeg sliter med å finne saklige argumenter imot å skulle tillate et opplegg for dette. Jeg tror også at dersom landslagssjef hadde gått for at vi skulle kunne kjøre et slikt opplegg, ville det gått igjennom.

Vi har nå lagt det hele på is, grunnet avslaget fra sportssjefen. Men, det prinsipielle ved hele saken er av stor interesse, etter min mening. Dersom landslagsledelsen av en eller annen grunn ikke sender utøvere, det kan for eksempel være økonomiske grunner, burde utøvere kunne reise sammen med et trenerteam for egen regning, i henhold til et opplegg landslagsledelsen godkjente? Og som så mange ganger før når det har kommet uforståelige fra sportssjefen, så er det utøverne det går utover.

Som Atle Skretting skrev i sitt innlegg, så er vårt forbund et forbund media har lite interesse for. Mediapresset er derfor ikke stort på jobben til sportssjefen. Man kan bare spekulere i hva slags ramaskrik det hadde blitt dersom et sterkt mediaprofilert forbund hadde blitt styrt på denne måten.