Mange lurer på hvorfor det arrangeres flere stilarts-NM sammen med NM i karate. Vi skal forsøke å komme med opplysninger og våre meninger her.

 

Forbundet kaller dette NM for historisk på sine hjemmesider, fordi 3 fraksjoner innen Norges Kampsportforbund skal arrangere sine NM samtidig og i samme hall. Dette er et forsøk på å få hele karate-Norge samlet til et felles NM.

I kata har man i så måte lykkes mener vi, spesielt når vi ser på påmeldingen på herresiden. På 70- og begynnelsen av 80-tallet, konkurrerte disse fraksjonene under forbundet i samme NM, med ett regelverk, både i kata og kumite. Kumite fra 1974 og kata fra 1980.

Etter hvert ønsket en del enkeltpersoner nasjonalt å styre sine fraksjoner i egne stilartsretninger, og sluttet å konkurrere under det regelverk som gjelder for World Karate Federation (WKF), og som gjelder for norsk karate offisielt. Det som hadde vært enkelte stilartsorganisasjoner innen forbundet, ble stilartsforbund, godtatt som egne forbund innen forbundet. De fikk til og med offisielle NM-status for sine stilartsreglementer og konkurranser.

Mange vil spørre seg hvorfor ikke andre stilarter ønsker å gjøre det samme? Hvorfor kunne ikke vi kjøre opp den stilartsorganisasjonen klubben tilhører? Få NM-status og produsere en haug med Norgesmestere i …..karate. La presse og lokalpolitikere tro at det dreier seg om stilartsløse konkurranser, og til og med hente inn stipender og støtte på dette grunnlaget. Lokalpresse og politikere har jo ikke peiling på hva som er hva innen karate. For dem er det to ting som teller, ordet karate og norgesmester. At det er et begrenset NM for bare en stilart, det forstår de ikke noe av uansett, så hvorfor plage dem med slike innfløkte opplysninger.

Vi er av den oppfatning at dersom alle stilartsorganisasjonene kjørte samme løp, ville konkurransekarate i den form den internasjonale olympiske komité (IOC) har anerkjent, bli pulverisert. Norge ville ha sterkt reduserte muligheter til å hevde seg innen WKF med så mange varianter av kumiteregler et slikt mylder av stilartsorganisasjoner ville produsere og konkurrere under.

I dag holder WKF konkurransene utrolig høyt nivå internasjonalt. Vi er også av den oppfatning at noe av bakgrunnen for den splittelse som eksisterer i Norge og noe internasjonalt, vesentlig skyldes at både ledere og utøvere fra fraksjonene hadde problemer med å nå opp både sportslig og organisatorisk.

Dette håper vi har endret seg i dag, men vi er skeptiske. Dog vil vi påpeke at i de fleste land av de 180 i WKF, konkurrerer alle fraksjoner under WKF sitt reglement for både kata og kumite.

Kyokushinkai og Shotokan

Begge de 2 andre fraksjonene har sitt utspring på Vestlandet. Slik sett er det naturlig at når alle de som før var samlet, igjen samles under ett tak, så skjer det i Bergen. I Bergen er grunnlaget for den ene fraksjonen lagt av Ivar Rivenæs og hans elever fra stilarten Kyokushinkai, mens det er en tidligere Stavanger k.k -utøver, Geir A. Larsen som har lagt grunnlaget for Shotokan-organisasjonen JKA (Japan Karate Association) Norge.

Den ene fraksjonen, JKA Norge, har i utgangspunktet så mange likheter i sine regelverk, at det å konkurrere om hverandre ville være problemfritt. Noen av deres klubber har også gjort dette opp gjennom årene. Andre har av uforståelige grunner latt være.

Kata burde være nærmest identisk, mens kumite kort og enkelt fortalt er kamper hvor det gis 1 eller 2 poeng, og den som kommer først til 2 poeng har vunnet. Alternativt at den som leder når tiden er over vinner. Den andre fraksjon har regler for kumite som avviker mer, men kata burde også der være kata.

Mange vil kanskje hevde at deres utvikling av kata ikke helt egner seg for konkurranser, men det vil ikke vi ta stilling til her. I dette NM vil utøvere fra mange av JKA fraksjonens klubber stille i katakonkurransen for alle, og noen i WKF kumite. Det er også noen av de klubbene som ikke tilhører JKA, som vil stille i deres Shobu Ippon kumite konkurranse.

Foreløpig kan ikke H.M. Kong Haralds Pokal deles ut til andre enn deltagere i det som offisielt omtales som WKF kumite og kata i Norge. Vi synes det er flott at JKA Norge -lederne, etter mange års nærmest totale fravær i forbundets offisielle NM i karate, igjen deltar i felles katakonkurranse. Så får vi håpe at de også kommer mer i kumite etter hvert.

Med den medlemsmassen og kompetansen de har, vil dette høyne nivået på nasjonale konkurranser betydelig. Det er hele karate Norge tjent med.