Mizuchi karateklubb stiller gjerne med mange utøvere på de viktigste stevnene og vi er da pliktige til også å stille med dommere. Nå har klubben fått flere nyutdannede dommere i staben.

 

 

Anthony som referee og med Chukoku (advarsel i katogori 1)
 

Anthony og Morten som har bestått både kata- og kumite-eksamen. (Ole har bestått kata-eksamen og Erik deltok ikke i helgens praktiske eksamen).

I henhold til nye regler fra forbundet er alle klubber pliktige til å stille med dommere fra egen klubb ut fra hvor mange utøvere som deltar.

Etter fint og eget initiativ gjennomførte Anthony, Erik, Morten og Ole dommerkurs og eksamen. Praktisk eksamen ble avlagt på stevnet RS og MC lørdag og søndag i Bingfosshallen, Sørumsand.

Vår erfarne Muzli har bidratt med svar på spørsmål fra våre nyutdannede.

Vi gratulerer våre nye dommere!