Innkalling til årsmøte for Mizuchi karateklubb 2010.

Tidspunkt: Mandag 8. mars kl. 18.00
Sted: Klubbhuset Mizuchi k.k. Bærums Verk

 

 1. Godkjenning av dagsorden. 
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 
 3. Valg av møteleder. 
 4. Valg av 2 representanter til å underskrive referat. 
 5. Behandle årsberetning 2009. 
 6. Behandle regnskap 2009. 
 7. Behandle innkomne forslag/saker. 
 8. Fastsette kontingent. 
 9. Behandle budsjett 2010. 
 10. Valg av styre, teknisk komité og valgkomitè. 
 11. Valg av revisor. 
 12. Bestemme tid og sted for neste årsmøte.