Det blir årsmøte i klubbens lokaler 8. mars kl. 18:00. Frist for saker som skal opp på årsmøtet er 20. februar.