Mange har bedt om å få se opptak av Carolines kamp under jr. NM. Denne ligger allerede på YouTube og vi har derfor valgt å legge ut en lenke til den.