Kurumaisu no kata no karate, karate for rullestolbrukere, var et nytt prosjekt Sensei Henriksen satte i gang etter høstferien.

 

  Gjennom 2008 gjennomførte klubben, Sensei Henriksen og Øyvind Hammer prosjektet “svart belte på 1 år”, med suksess. I høst gikk vi på nytt spennende veier.

Sensei Henriksen har gjort forarbeidet til et pilotprosjekt han har kalt “Karate for rullestolbrukere, kurumaisu no kata no karate”. Vi har tidligere omtalt pilotprosjektet, og nå er det avsluttet med gradering til gult belte for Atle Kristian Kolbeinsen.

Sensor var Sensei Øystein Graf, 5. Dan og instruktør i Asker karateklubb. Både Atle Kristian og Sensei Henriksen er av den oppfatning at karate har mye å tilby som aktivitet for rullestolbrukere. De er sikre på at det finnes rullestolbrukere som kunne tenke seg å forsøke karate, men per i dag eksisterer det ikke noe system i Norge for denne målgruppen innen karate, så vidt dem bekjent.

Det finnes et nå.

Sammen har de laget et system opp til svart belte, som kan tilpasses alle stilarter i karate. De har også fått innspill fra noen av våre lesere, og hjelp fra den japanske ambassade. Atle Kristian og Sensei mener at elementer som konsentrasjon, fokusering, memorering, koordinering, disiplin, fysisk aktivitet, læring og mestring, er elementer fra karate som også rullestolbrukere vil kunne ha stor glede av.

Systemene i karate er forholdsvis gamle, og ikke justert for målgruppen. Faktum er at karate består av i hovedsak bruk av armer, med et uttall av teknikker og kombinasjoner i varierende lengde. Kataer og detaljer i grunnteknikker i karate har blitt justert i henhold til brukergruppen, og dette har blitt gjort på en slik måte at mye av det opprinnelige er blitt godt ivaretatt.

Sensei Henriksen har lang fartstid og erfaring fra karate, og sammen med Atle Kristian har han laget et opplegg tilrettelagt for målgruppen gjennom det planlagte pilotprosjektet. Opplegget vil kunne sidestilles med fullverdige opplegg for vanlig karate, basert på systemene fra karate. Det vil si at de har ønsket å lage et system for graderinger for rullestolbrukere, slik at man også for målgruppen kan bruke mye av de samme normene for mål for kvalitet, og beltesystemet.

Henriksen sier videre at klubbens planlagte nye dojo vil være fullstendig tilrettelagt for rullestolbrukere, og at det derfor vil være meningsløst å ikke ha et opplegg å tilby denne gruppen utøvere, når de nye klubblokalene skal stå ferdig sommeren 2011.

Norge er et forgangsland på mange områder innen arbeid med funksjonshemmede. Også innen idretten. Det ligger en rekke land foran oss når det gjelder karate for rullestolbrukere. Men nå er også Norge i gang med dette, takket være initiativ fra Sensei Henriksen.

Henriksen og Mizuchi karateklubb har nok en gang gått egne og spesielle veier. Styret gratulerer Sensei Henriksen og Atle Kristian med flott gjennomført pilotprosjekt!