Kurumaisu no kata no karate, karate for rullestolbrukere, er et nytt prosjekt Sensei Henriksen satte i gang etter høstferien. NIF og Kampsportforbundet støtter prosjektet.

 

Gjennom 2008 gjennomførte klubben, Sensei Henriksen og Øyvind Hammer prosjektet “svart belte på 1 år”, med suksess. Nå begir vi oss på nytt ut på spennende veier.

Sensei Henriksen har gjort forarbeidet til et banebrytende prosjekt han har kalt “Karate for rullestolbrukere, kurumaisu no kata no karate”. På forespørsel kommer han med følgende uttalelse. Nå ønsker jeg å jobbe med et annet område det så vidt meg bekjent, ingen har utviklet i Norge, nemlig karate for rullestolbrukere.

Han er av den oppfatning at karate har mye å tilby som aktivitet for rullestolbrukere. Så vidt ham bekjent eksisterer det svært få opplegg for, eller tilbud til, denne gruppen funksjonshemmede i Norge når det gjelder karate, og i svært få land ellers i verden. Han er sikker på at det finnes rullestolbrukere som kunne tenke seg å forsøke karate, men per i dag eksisterer det ikke noe system for denne målgruppen innen karate, så vidt ham bekjent.

WKF (World Karate Federation) har opprettet en komité som skal jobbe med dette globalt. WKF har ca. 175 medlemsland. Karate er blant verdens 10-12 største idretter. Men, karate er også en kampkunst, en bevegelseskunst, og har en filosofi og etikk som fasinerer mange. WKF har i senere tid satt inn resurser på å utvikle området.

Henriksen mener at elementer som konsentrasjon, fokusering, memorering, koordinering, disiplin, fysisk aktivitet, læring og mestring, er elementer fra karate som også rullestolbrukere vil kunne ha stor glede av. Systemene i karate er forholdsvis gamle, og ikke justert for målgruppen. Faktum er at karate består av i hovedsak bruk av armer, med et uttall av teknikker og kombinasjoner i varierende lengde. Systemene i karate må justeres i henhold til brukergruppen, og dette kan gjøres på en slik måte at mye av det opprinnelige vil bli ivaretatt.

Sensei Henriksen har lang fartstid og erfaring fra karate, og vil lage opplegg tilrettelagt for målgruppen gjennom det planlagte pilotprosjektet. Opplegget Henriksen ønsker å lage, vil kunne sidestilles med fullverdige opplegg for vanlig karate, basert på systemene fra karate. Det vil si at han ønsker å lage et komplett system for graderinger for rullestolbrukere, slik at man også for målgruppen kan bruke mye av de samme normene for mål for kvalitet, gjennom beltesystemet.

Henriksen sier videre at klubbens planlagte nye dojo vil være fullstendig tilrettelagt for rullestolbrukere, og at det derfor vil være meningsløst å ikke ha et opplegg å tilby denne gruppen utøvere når de nye klubblokalene skal stå ferdig sommeren 2011. Norge er et forgangsland på mange områder innen arbeid med funksjonshemmede. Også innen idretten. Nå kan vi bli et foregangsland innen karate for rullestolbrukere.

 

Kurumaisu karate chudan yoko uke

 

Kurumaisu karate jodan uke

 

Kurumaisu karate chudan tsuki

Kurumaisu karate Sensei og Atle Kristian

Prøveprosjektet Sensei og klubben satte i gang høsten 2009 vil være et pilotprosjekt, for å kunne sette i gang et større og mer komplett system senere, dersom det viser seg at dette er ønskelig. NIF og Norges Kampsportforbund har gått inn og støttet pilotprosjektet, som vil vare i 3 mnd. I tillegg sponser Fighter Sport med utstyr.

Henriksen vil jobbe med Atle Kristian Kolbeinsen, 25 år, opprinnelig fra Bergen, men nå bosatt i Bærum. Atle er født med ryggmarksbrokk, og har vært rullestolbruker siden puberteten. De vil trene sammen 2 ganger i uken frem mot jul, hvor Atle skal gradere seg i henhold til et justert graderingssystem, tilpasset målgruppen.

Henriksen og Mizuchi karateklubb går nok en gang egne og spesielle veier. Styret gleder seg, og er spent på hvordan det nyeste prosjektet utvikler seg.