Ca. 70 barn deltok.

Noen uker før gradering hvert halvår, arrangerer klubben graderingstrening. Det går ut på at de barna som vil, viser noe av det de skal vise til gradering.

De som er nye viser kombinasjoner, mens alle videregående barn viser sin kata. De får da en vurdering av 4 av klubbens høyere graderte på hvordan de ligger an. De fleste får beskjed om at de ligger greit an, andre at de må skjerpe seg, andre igjen at de gjør det svært godt.

Marie Sjåvik – en fremtidig stjerne?

Slik var det denne gangen også. Det er lagt opp til en sosial profil, hvor alle får medaljer for å ha gjennomført.

Etter medaljeutdelingen er det kaker, boller og brus. Som vanlig hadde Britt Haavaldsen ordnet med all servering og hjelp til dette.

En av kveldens beste, Sebastian Tenmann, får medalje av sensei Henriksen.

Dommere var Rasmus Verlo, 1. Dan, Mikael Ek, 2. Dan, Kate Gry Bache Larsen, 3. Dan og sensei Henriksen, 6. Dan.

Styret takker forhjelpen! For instruktørene er det også nyttig å få en vurdering av sine partier fra andre instruktører, slik at de kan få en pekepinn på hvor de skal sette inn støtet frem mot graderingen.

Vi ønsker alle lykke til med graderingen 7. juni!