Innkalling til årsmøte for Mizuchi karateklubb 2009
Tidspunkt:
Onsdag 27. mai kl. 18:00
Sted: Klubbhuset Mizuchi k.k., Bærums Verk

 1. Godkjenning av dagsorden. 
 2. Godkjenning av fremmøtte representanter. 
 3. Valg av møteleder. 
 4. Valg av 2 representanter til å underskrive referat. 
 5. Årsberetning 2008. 
 6. Regnskap 2008. 
 7. Innkomne forslag. 
 8. Budsjett 2009. 
 9. Valg av styre. 
 10. Valg av revisor. 
 11. Bestemme tid og sted for neste årsmøte.

Forslag må være styret i hende senest 16. mai, og sendes på mail til: gevalent<a>online.no  (bytt ut <a> med @) 

Endelige sakspapirer legges ut i klubben 1 uke før årsmøtet.