Mizuchi karateklubb legger nå om til et nytt system for medlemsregistrering som er innført av Norges Kamsportforbund. Dette fører til at belastning av medlemskontingenter for april blir noe forsinket.

I det nye systemt vil også medlemmene kunne logge seg på sin egen medlemsside og sørge for at informasjon om adresse, telefon, e-post, graderinger, osv. alltid er oppdatert. Systemet gir også mulighet for effektiv varsling av arrangementer, endringer i treningstider (f.eks. ved sykdom) eller andre viktige beskjeder v.h.a. SMS eller e-post.

Det vil bli gitt utførlig informasjon om disse og andre funksjoner i det nye systemet etter hvert som de kan tas i bruk.