Vil klubbene fremstå som gode gjennom bare å konkurrere innen stilarten, og ikke på den offisielle karatearenaen, åpen for alle?

Er det derfor så få klubber stiller i NM? Fordi de er redde for at andre vil avsløre at det som stod i lokalpressen ikke helt holder mål når de møter de egentlige representantene for norsk konkurransekarate.

Stadig ser vi eksempler på at lokale aviser og politikere blir lurt til å tro at klubber i nærmiljøet hevder seg i NM og til og med i VM i karate. I virkeligheten er det stilartkonkurranser, lukket for alle andre enn stilarten, og ikke idrettens offisielle NM eller VM i det hele tatt.

Journalister har som regel ikke peiling på situasjonen, og det at det er et stilartsmesterskap er for dem helt uten betydning. Som regel blir de heller ikke fortalt at det de skal skrive om egentlig er en fullstendig underordnet konkurranse, nivåmessig.

Både de lokale klubbene og journalistene vil gjerne at dette skal være NM, EM eller VM i karate. Men det er jo ikke det. Vi vet jo at det er mange utøvere som driver konkurranse der ute, men kun i sine stilartsorganisasjoner. Lokale utøvere fremstår som deltagere eller vinnere av NM, EM og VM, mens de i virkeligheten aldri har deltatt i det offisielle NM, EM og VM i karate i det hele tatt.

Det verste er kanskje at de også forleder politikere til å dele ut stipendier og hederpå et mildt sagt sviktende grunnlag. Så lenge disse klubbene og stilartsorganisasjonene får lov til å holde på slik, vil det være et problem. Det er jo så utrolig mye enklere å fremstå som god gjennom stilartskonkurransene, både for klubben og utøveren.

Vi som har vært med noen år, vet jo at det er et fåtall av massen som konkurrerer, og at den biten bare er en del av karate. På den andre siden vet vi at publisitet rundt konkurranser generelt er større enn rundt andre deler av karate.

Rundt årets senior NM i karate så vi igjen at mange klubber muligens uteble fordi de ikke tør å ta sjansen på å bli avslørt som dårligere enn det de har fremstått som i lokalpressen i forbindelse med sine stilartsarrangementer. Det ville kanskje være pinlig hvis lokale verdensmestere skulle tape i et offisielt NM, eller enda verre, nærmest bli slaktet i det samme mesterskapet.

De kan jo ikke skylde på at regelverkene er så forskjellig, fordi i kata har forbundet åpnet for alt. Da er det merkelig at vår klubb og Troll k.k. i dame kata stiller med 10 utøvere, mens resten av landet stiller med til sammen 3 utøvere. Spesielt når man vet at av landets 11 000 utøvere fra 150 klubber, så trener alle kata (og storparten kumite også).

13 av landets ca. 150 klubber stilte opp i NM. Riktignok stiller de beste konkurranseutøverne i landet, men hvor er alle som burde tørre å prøve seg på dem? Kata er jo ikke så farlig å delta i, så sant man ikke er redd for at det avslører at klubben er dårligere enn det den utgir seg for å være til lokale media og politikere.

At kumiteutøvere trenger bedre tilbud i regionene er vi ikke i tvil om. Her har forbundet helt klart en jobb å gjøre. Konkurransetilbudet i regionene må styrkes. Det er kun Østlandet som har et skikkelig tilbud i så måte. Fra resten av landet deltok kun Stavanger k.k. Men, kata drives i alle klubber, og det konkurreres flittig i stilartskonkurranser.

Å stille opp i NM og i det minste prøve å bli ekte norsk mester i kata, er helt ufarlig. Hvis ikke klubbene er redd for å bli avslørt som dårligere enn det de utgir seg for da.

Hansken er kastet. Er noen av klubbene sporty nok til å ta den opp?