De avsluttende julegraderingene ga klubben 6 nye svartbelter.

Ca. 125 av klubbens utøvere gikk opp til gradering i forbindelse med graderingsleiren som ble avholdt til jul. Som vanlig de senere årene, var det Asker k.k., og vår klubb som avholdt leir sammen.

Helsethallen var innleid, sensei Henriksen og Britt Haavaldsen arrangerte alt.

Det ble kjørt treninger fra kl. 10.00 om formiddagen til 18.00 på kvelden, lørdag og søndag.

Instruktører var fra Mizuchi, Henrik Engelschiøn, 1. kyu, Anthony K. Bratli, 1. Dan, Rasmus Verlo, 1. Dan, Mikael Ek, 2. Dan, Kate Gry Bache Larsen, 3. Dan, Anders Vindvad, 3. Dan, Chr. Heyerdahl-Larsen, 3. Dan, Tormod Evensen, 4. Dan og sensei Henriksen, 6. Dan. I tillegg var en rekke av våre dan graderte konkurranseutøvere hjelpeinstruktører. Fra Asker k.k. deltok Øystein Graf, 5. Dan.

Noen av instruktørene: Chr. Heyerdahl-Larsen, Yvonne Murray, Hege Haavaldsen, Tormod Evensen, Øystein Graf, Geir V. Henriksen, Anthony K. Bratli, Anders Vindvad, Rasmus Verlo og Mikael Ek.

Dette var en formidabel rekke av instruktører, med masse erfaring både på det beste innen kata og kumite.

Det var delt inn i grupper i henhold til alder og ferdighet, og som regel 1 instruktør per 5 utøver. Leirdeltagerne fikk derfor en skikkelig spissing av graderingspensumet sitt i løpet av helgen, med mye individuell oppfølging.

Vi tror mange kanskje fikk det nødvendige siste løftet, som gjorde at graderingen ble bestått, eller at de fikk en høyere klasse en de ville fått dersom de ikke hadde vært med på leiren.

Gradering til svart belte er den graderingen som vanligvis tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Det er liksom noe eget med det å skulle bestå en gradering til svart belte, og kunne ikle seg den fargen på beltet som du skal ha resten av ditt karateliv.

4 av våre nye svartbelter: Karl H. Svendsen, Balder Hjerpaasen, Carl G. D. Myreng og Thomas T. Støcklin

Torsdag før leiren ble Karl Henning Svendsen (36) gradert til 1. Dan, mens lørdag under leiren ble Balder Hjerpaasen (13) gradert til junior 1. Dan.

Under den avsluttende graderingen søndag ble Morten Lein (50) gradert til 1. Dan, Maria Roll (15), Thomas T. Støcklin (14) og Carl G. D. Myreng (11) ble gradert til junior 1. Dan.

De som ikke bestod gradering denne gangen må bare stå på videre, og styret gratulerer våre nye svartbelter med vel gjennomført gradering.