Klubben har i samarbeid med foreningen Les og Bærum biblioteker, gjennom året hatt diverse forfatterbesøk, for å oppmuntre de unge konkurranseutøverne til å lese mer bøker.

Vi mener dette er en svært positiv måte å oppmuntre våre konkurranseutøvere til å koble av når de er på reiser og konkurranser.

Denne gangen var det tegner og medforfatter Flu Hartberg som var på besøk, sammen med Marit Thorsen og Magnus Karlsson fra Bærum biblioteker.

Hartberg presenterte sin bok Muren for unge fra 13 år og oppover. Boken er illustrert en masse, og er både spennende og filosofisk. Den setter fantasien i gang, og de unge hadde også mange spørsmål til Hartberg.

Flu Hartberg

Kvelden ble rundet av med pizza og mineralvann. Utøverne var helt klare på at dette var noe de ønsket mer av.

Vi takker foreningen Les og Bærum biblioteker for samarbeidet gjennom året.